Sverigedemokraterna har föreslagit att läkare som arbetar på landsbygden ska kunna få delar av sin studieskuld avskriven av Västra Götalandsregionen. Detta för att göra det mer attraktivt att arbeta vid vårdcentraler på landsbygden, som ofta har det svårt att rekrytera läkare.

Motionen från regionrådet Heikki Klaavuniemi (SD) har varit ute på remiss och nu återkommit inför beslut som ska tas senare i fullmäktige. Men Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) har sagt nej till motionen.

Man hänvisar till att det inte är juridiskt möjligt för en arbetsgivare som regionen att skriva av studielån. En arbetsgivare kan däremot betala ut en ersättning som motsvarar studielån, men denna ersättning blir då skattepliktig inkomst.

Man instämmer i att det råder brist på läkare och detta särskilt på landsbygden, men man anser att det finns andra sätt att arbeta för att få fler läkare.

Annons

Sverigedemokraterna reserverade sig i HSS och framhåller att det är en bra idé. Ärendet går nu vidare till regionstyrelsen inför avgörande beslut i regionfullmäktige.

Sverigedemokraterna har i en annan motion föreslagit att äldrevårdsmottagningar ska kunna startas vid vårdcentraler.

När detta förslag varit ute på remiss i organisationen har alla ställt sig positiva till intentionen att förbättra vården för de äldre. Men man har inte ansett att det ska ske genom en särskild modell.

Enligt hälso- och sjukvårdsstyrelsen kan man arbeta fördjupat med äldre inom de ramar som finns i Krav- och kvalitetsboken (Kok-boken) för vårdvalet.

— Det finns inga särskilda medel i Kok-boken. I Skåne finns det särskilda medel för att skapa äldrevårdscentraler, säger Heikki Klaavuniemi.

Är inte äldre en målgrupp för alla vårdcentraler?

— Absolut, men vissa vårdcentraler kan vara mer anpassade för äldre, säger Heikki Klaavuniemi.