Milada Wurm (SD) går i en insändare i FT den 25/10 till angrepp på det hon kallar ”stadsbyggnadskontorets vurm för 1950-70-talens arkitektur” i samband med att byggnadsnämnden fattat ett avslagsbeslut i ett bygglovsärende vid sitt senaste sammanträde.

Att i media svartmåla tjänstepersoner som utövar sin yrkesroll, underminerar förtroendet mellan politiker och tjänstepersoner. Att då som Milada Wurm göra ett angrepp på kommunens tjänstepersoner i FT, är ett sätt att driva politik som vi i majoriteten inte kan tolerera. Det är vi politiker som fattar beslut, och det är också därmed vi politiker som skall ta ansvar för och försvara våra ställningstaganden. Om Sverigedemokraterna har synpunkter på majoritetens beslut är det mellan oss politiker debatten skall tas.

Det är dessutom ett väldigt känsligt läge nu efter att Avonova i sin arbetsmiljöutredning pekat på ett skadat förtroende mellan politiker och tjänstepersoner och att det behöver förbättras. Men med sådana här uttalanden från Sverigedemokraterna försvåras det arbetet mycket.

Vi som representerar majoriteten i byggnadsnämnden har fullt förtroende för stadsbyggnadsavdelningens personal och ledning och är stolta över det arbete de utför. Milada Wurm skriver i sin insändare ”Huset är inte ett barockt slott”, nej, men Sverigedemokraterna visar prov på en barock oppositionspolitik.

Annons

Dan Hovskär (KD) ordförande BN

Johan Eriksson (M) 2:e vice ordförande BN