Under onsdagsförmiddagen höll MSB en presskonferens med anledning av att det åter är torrt i skog och mark och risken för bränder är stor.

– De närmaste dagarna ser det riktigt illa ut, säger Anneli Bergholm Söder, chef på MSB:s operativa avdelning, under presskonferensen, enligt TT.

Redan nu, i slutet av april, har flera gräs- och skogsbränder härjat runtom i Sverige. Men MSB meddelar nu alltså att Sverige kommer stå bättre rustat för bränder under vår och sommar än tidigare år.

MSB har bland annat en ny nationell förmåga att bekämpa skogsbränder från luften, fler skogsbrandsdepåer som kan återställas snabbare och bättre förmåga att ge stöd till aktörerna att samverka och leda.

MSB har enligt egen utsago arbetat intensivt med att ytterligare stärka skogsbrandsberedskapen sedan förra sommaren, då de mest omfattande skogsbränderna i Sverige på flera hundra år rasade runtom i landet.

– Vi har genomfört en lång rad åtgärder och går stärkta in i årets skogsbrandssäsong, som redan är här. I år kommer vi, tillsammans med aktörerna, att kunna möta lika intensiva eller mer intensiva, bränder än vad vi gjorde förra sommaren, säger Anneli Bergholm Söder, chef för MSB:s operativa avdelning, i ett pressmeddelande.

Det MSB har gjort för att rusta inför "brandsäsongen" är att de har skapat en helt ny svensk förmåga att bekämpa bränder från luften genom avtal med privata helikopterentreprenörer. Vid högsta beredskapsläge kommer helikoptrarna att kunna vara i luften inom 90 minuter.

Annons

Man har också ökat antalet skogsbrandsdepåer från 15 till 24 och kan återställa använda skogsbrandsdepåer snabbare.

Också utökade internationella samarbeten är en del av MSB:s strategi för 2019.

Samtidigt varnar, enligt TT, Brandmännens riksförbund för att 2 800 brandmän måste anställas om räddningstjänsterna ska klara bemanningen under sommarens semesterperiod.

– Dalarna, Jämtland och Småland, där det har brunnit mycket i helgen, där har man stora problem att rekrytera. Problemet finns i hela landet, men kanske särskilt i glesbygden och kring lite större städer, säger Håkan Olofsson på Brandmännens riksförbund.

MSB är medvetna om problemet.

– Vi ser att det finns ett behov av att stärka bemanningskapaciteten i svensk räddningstjänst och MSB har tagit initiativ kring att öka antalet utbildningsplatser, säger Jakob Wernerman, operativ chef för MSB:s hantering av bränderna, till TT.

Det här har MSB gjort för att Sverige ska stå bättre rustat att hantera skogsbränder:

• Skapat en helt ny svensk förmåga att bekämpa bränder från luften genom avtal med priv..

Det här har MSB gjort för att Sverige ska stå bättre rustat att hantera skogsbränder:

• Skapat en helt ny svensk förmåga att bekämpa bränder från luften genom avtal med privata helikopterentreprenörer. Vid högsta beredskapsläge kommer helikoptrarna att kunna vara i luften inom 90 minuter.

• Ökat antalet skogsbrandsdepåer från 15 till 24 och kan återställa använda skogsbrandsdepåer snabbare.

• Stärkt förmågan att ta emot internationellt stöd, så kallat värdlandsstöd, och fortsätter den utvecklingen.

• Stärkt förmågan att stötta aktörerna med samverkan och ledning.

• Utvecklat den inriktnings- och prioriteringsfunktion som för första gången togs i bruk sommaren 2018 för att mäkla resurser mellan räddningstjänster, prioritera MSB:s egna och internationella förstärkningsresurser samt ge rekommendationer till andra myndigheter. Det är ett samarbete mellan räddningstjänster, länsstyrelser och MSB.

• Utvecklat samordningen av frivilliga, bland annat har vi tecknat en överenskommelse med Svenska Röda Korset att, i likhet med förra sommaren, vid behov samordna spontanfrivilliga.

• Vidareutvecklat konceptet MSB:s samverkansperson och MSB:s mottagande av samverkanspersoner från andra myndigheter. Ett pågående arbete.

• Arbetar med att utveckla ett nytt prognossystem för brandrisker.

• Tar fram vägledning för skogsbrandssläckning, finns tillgänglig på msb.se från 7 maj.

• Tar fram vägledning för eldningsförbud.

• Stärkt samarbetet med internationella aktörer, både med EU och med de nordiska och baltiska länderna.

• Utvecklat myndighetens arbetssätt och administrativt stöd i samband med samhällsstörningar. Bland annat stärker myndigheten bemanningen under semesterperioden, genomför utbildningar och utvecklar de operativa arbetsformerna.