Insändarskribent reagerar på kommunens svar om Platåskolan.

Lindén reagerar på kommunens svar angående Platåskolan.
Foto: Falköpings kommun

Till Karina Bronell och Ingvor Bergman, skolledningen:

Tack för Edra synpunkter i anslutning till mitt inlägg kring den planerade Platåskolan och det minimala utrymme som blir till elevernas utevistelse. Det ger mig anledning till några synpunkter grundade på fakta.

För det första: Det var i annonsen 27 september angivet att förslaget då var inlagt på kommunens webbsida.

Så var inte fallet. I går fick jag det mig tillsänt per post. Redan på försättssidan till planen blir man misstänksam då det där står att "Byggnadsnämnden har den 25 oktober 2018, beslutat. "Hur kan man ha beslutat på ett datum som ännu inte har inträffat? Man undrar, är alltsammans en ren tjänstemannaprodukt och nämndens ledamöter skall ställas inför fullbordat fakta vid sammanträde som är planerat till det nämnda datumet och att man då skall få ett beslut i efterhand? Detta bådar inte gott då det gäller förtroendet för den plan man presterat. För det andra: Ni åberopar i edert svar Boverkets allmänna råd då det gäller ytor för utevistelse. Mycket riktigt är ju Boverket engagerad i detta men också Folkhälsomyndigheten, Skolverket och Sveriges kommuner och landsting.

Dessa hade fått uppdraget av regeringen 2014. Råden har alltså en bred förankring. Som grund lägger man målsättningen att skoleleverna skall kunna disponera tillräckliga ytor för fysiskt och mentalt stärkande utevistelse.

Annons

I svaret till mig görs det gällande att råden följts. Så är det inte alls. Ni nöjer Er med att återge ur nämnda handling att "barn i förskolan och upp till årskurs 6 har större behov av fri yta än elever i årskurs 7-9 "Ni vill krypa bakom den delen i råden som om behovet i den framlagda planen inte skulle vara så stort då det gäller högstadieskola. Varför återger Ni inte vad som står i anvisningarna? Där står att ytorna rekommenderas till 40 kvm i förskolan och 30 kvm i grundskolan. I den nu framlagda planen skulle det innebära trettiotretusen kvm, alltså drygt 3 hektar. Oj, så långt från detta man hamnar då det gäller Platåskola. Varför talar Ni inte i klartext om vad Boverkets råd skulle leda till? Det är väl för känsligt att redovisa.

Det vore mycket att tillägga men jag konstaterar självklart att om en byggnation skall ske: Välj en annan plats. Den valda är alldeles för liten. Kommunen är stor.

Gunnar Lindén

Relaterat: Elvahundra elever låses in i Platåskolan
Relaterat: Här är planen för Platåskolan