Via Rocksjön kan man i dag ta sig till A6- och Ryhovsområdet om man kommer med tåg från Vaggeryd och Värnamo. Om och när den järnvägen läggs ner behövs ett alternativ till tågstopp. Ett nytt stationsläge vid A6 ses som intressant av Trafikverket och Peter Bernström, planeringschef vid Trafikverket, pekar ut platsen intill köpcentret, vid den blå entrén.

— Det är en intressant målpunkt som både kommunen och regionen visat intresse för. Om viljan finns och vi kan hitta finansiering till alla åtgärder som krävs så kan vi ta in det i en kommande plan, säger han.

Det skulle kunna ge en tåglösning för arbetspendlare och besökare från Nässjö och Falköping, samt Värnamo och Vaggeryd/Skillingaryd som ska till A6- eller Ryhovsområdet.

Avlastar järnvägen

Enligt Stefan Lind, samhällsbyggnadsstrateg på Jönköpings kommun, finns stationsläget med i en åtgärdsvalsstudie från 2015, men är inte utpekad idag.

Annons

— En station där skulle avlasta ökat tryck på järnvägen om det blir en kombination med mötesspår. Det är många som besöker området dagligen och många har Ryhovsområdet som arbetsplats, säger han.

Om stationen blir verklighet anser han också att man bör kunna kliva på en buss till Ryhov, vilket skulle kunna minska biltrafiken i området.

Rejäl lösning

Regionråd Rune Backlund (C) konstaterar att Trafikverkets besked om Y:et påskyndar en lösning för ett stationsläge vid A6.

— Det behövs en rejäl lösning för trafikeringen i det området. Det rör den nya järnvägen från Vaggeryd och järnvägen mellan Falköping och Nässjö, men också hur det ska bli med E4. Det behövs robusta lösningar och fortsatt utredningsarbete krävs. Det är omfattande ingrepp på relativt begränsad yta och många parametrar.

Från regionens håll ser Rune Backlund också att planeringen av framtida stationsläge för höghastighetsspår behöver lösas. Söder om Munksjön har föreslagits och han anser att besked för hela höghastighetssträckan behövs.

Byggandet av den nya järnvägen mellan Vaggeryd (Byarum) och Tenhult, planeras att starta någon gång mellan åren 2024 och 2029. Trafikverkets förslag ska ut på remiss och regeringen fattar beslut i mars nästa år.