Det var förseningar i tågtrafiken på sträckorna Göteborg–Stockholm, Göteborg–Jönköping och Göteborg–Marie under morgonen. Vissa tåg på sträckorna kunde också bli inställda, meddelade Trafikverket i ett pressmeddelande vid klockan 05.

Orsaken till problemen var att ett banarbete mellan Alingsås och Herrljunga hade blivit förlängt.

Vid klockan 06.46 meddelade Trafikverket att arbetet som blivit förlängt, hade avslutats. Tågen beräknades gå enligt tidtabell under förmiddagen.