När Bräcke Diakoni tog över hotellrörelsen i Medborgarhuset i somras rustades anläggningen upp. Hotelldelen ägs av kommunala bolaget Hotellfastigheter AB. Hotellet kunde nyöppna i renoverade lokaler i mitten av september.

Resten av Medborgarhuset ägs av kommunen och sköts av tekniska förvaltningen. Där pågår ett arbete för att rusta upp foajé, toaletter och Margaretasalen en trappa upp.

Större skador

Samtidigt renoveras det platta taket över teaterfoajén. Det hade läckt länge, och ingick i ett planerat underhåll av fastigheten. För 320 000 kronor skulle den gamla kopparplåten från 1960 ersättas med ny plåt. När arbetet startat upptäcktes det att skadorna var mer omfattande än väntat.

— Råspånten var murken, det var sprickor i betongbjälklaget och isoleringen var dålig, säger fastighetsingenjör Peter Bromander och fortsätter:

— Det är inte så konstigt, egentligen. Taket har legat sedan huset byggdes 1960. Kopparplåten håller, men väder och vind drar isär gamla plåttak.

Annons

Taket helrenoveras med ny isolering, bjälkar, spånt och plåt, med en fördyring på mellan 200 000 och 300 000 kronor.

I resten av Medborgarhuset håller arbetena på med sikte på att stå klara den 24 oktober.

En trappa upp rustas Margaretasalen med nya ytskikt och mattor, nya möbler och konferensutrustning. Den gamla vikväggen är borta. I det gamla pentryt står numer ett aggregat som driver ventilationen i Margaretasalen och foajén.

Ett rum till

Den öppna avsatsen ska delas av, och delen närmast fönstren ska göras om till ett mindre konferensrum.

Teaterfoajén har fått nya ytskikt, och toaletterna har rustats upp.

— Vi har sparat gammalt kakel och klinker, Bräcke ville behålla den tidstypiska stilen, säger Peter Bromander.

Handikapptoaletten är flyttad och ligger intill foajétoaletterna, och garderoben görs om till en bar för hotellet.

Renoveringen och nya möbler kostar totalt 3,5 miljon kronor.

Enligt Peter Bromander är behovet av underhåll på Medborgarhuset stort.

— Det vi gjort nu kan kanske ses som en början. Jag uppskattar att det totalt behövs mellan 15 och 20 miljoner kronor.

Senaste insatsen gjordes tidigt 1990-tal, då stolarna i teatersalongen byttes ut och en ljusbrygga byggdes ovanför salongen.