2018 års arrangemang är det 32:a i ordningen. Det är alltså ett väl beprövat koncept som bjuds deltagarna. Av det stora intresset att döma fyller symposiet också en stor funktion. I år är 900 deltagare på plats för att lyssna på mängder av seminarier och ta del av ett stort antal praktiska övningar med Arena Skövde och Ulvahallen på Åbrovallen som spelplaner.

Vi var på plats i Arena C under fredagsförmiddagen och tog del av Jonas Gardells intressanta och tänkvärda föredrag, samt kände såväl deltagaren Michael Rosén, som Patricia Daoud och Viktoria Haraldsson från arrangerande VFF:s styrelse på pulsen.

Se alla mingelbilder här.