– Jag tror att vi kommer ha ytterligare ett nytt, eller befintligt, hus färdigt om senast fem år för att Gothia Science Park ska ha möjlighet att ta emot fler företag som vill vara en del av den här unika miljön, säger Karolina Sahlström.

Hon är vd för kommunala bolaget Kreativa Hus Skövde AB och beställare av Pergolan. Bredvid henne intill teknikparkens område på Mariesjö i Skövde står Gothia Science Parks vd Patric Eriksson.

– Historiskt sett har trångboddheten varit ett större bekymmer för oss än att det varit glesbefolkat i våra lokaler. Så har det även varit under sämre tider, säger han.

Bakom dem reser sig parkens senaste tillskott, den sju våningar höga Pergolan.

Första spadtaget togs i december förra året. I mars ska fastigheten vara klar för inflyttning.

– Den är 5 500 kvadratmeter stor och här kommer minst 350 personer att arbeta, säger de.

Varje våningsplan kommer ha fyra entréer. Men ledordet är flexibilitet. Det gör att varje plan kan ha fyra enskilda enheter till att något företag har ett helt för sig själv, berättar Karolina Sahlström.

Varje plan har också två terrasser, en åt berget och en åt motsatt håll.

– Många som kommer arbeta här sitter mycket framför sin dator och de rör sig kanske inte så mycket under dagen. Terrasser förbättrar arbetsmiljön och inbjuder alla här att röra på sig. Det blir helt enkelt trevligare att arbeta här, säger hon.

Annons

Vi får hjälmar och västar på oss och Malin Weinö, platschef på bygget, ansluter när vi tar trappan upp till byggets sjunde plan.

– Stommen är klar och nu arbetar vi med klimatskalet som ska göra huset tätt. Vi räknar med att det är klart i november. Innerväggarna börjar vi med lite tidigare. Det blir mycket öppna kontorslandskap och sammanträdesrum, berättar hon.

När huset är färdigt kommer fasaden ha en vit putsad fasad och gula fasadskivor.

Har ni fler byggnader på gång?

– Ja. Under nästa år bygger vi ett parkeringsdäck i två plan mellan Pergolan och boulehallen. Däcket kommer ha cirka 250 platser och när det är klart kommer det finnas nästan 350 parkeringsplatser på fastigheten inklusive 14 platser för elbilar, säger Karolina Sahlström.

– Vårt uppdrag är att se till att det finns ytor att expandera på, både för befintliga bolag i parken och nyetableringar. Och vi är en del av utvecklingen av Mariesjö och involverade i nya planprogrammet som tas fram av kommunen. Vi ser positivt på att det blir en blandad miljö med både teknikparken och bostäder som är levande dygnet runt, fortsätter hon.

Vilka hyresgäster flyttar in i Pergolan?

– Intresset för huset är stort och ett antal våningar är redan uthyrda, säger Patric Eriksson.

Är ni oroliga för att få tomma lokaler?

– Nej. Ett privat bolag skulle vilja ha uthyrt till hundra procent i det läge vi är i nu. Hade det varit så för oss nu hade vi byggt för litet. Tanken är att det ska finnas utrymme för expansion och nyetableringar, säger säger fastighetsbolagets vd.

Så har GSP växt

Gothia Science Park är en koncentrerad innovationsmiljö med nya som etablerade utvecklings- ..

Så har GSP växt

Gothia Science Park är en koncentrerad innovationsmiljö med nya som etablerade utvecklings- och tillväxtföretag. Teknik- och forskningsparken startades 1999. Sedan dess har tillväxten varit konstant, uppger Patric Eriksson.

1999: FO-staben utmed Hjovägen.

2001: Tegelbruket renoveras och invigs.

2004: Uppfördes Växthuset mitt emot Tegelbruket.

2007: Skapas Drivbänken.

2009: Stod Portalen klar.

2013: Makerspace skapas och nybyggda E8 invigdes.

2017: Pergolan påbörjas.

2019: Byggs ett parkeringsdäck.