Barn- och utbildningsnämnden anser att det viktigaste för en bra skola och kvalitativ undervisning är läraren. Den besparing nämnden gör genom att byta elevdatorer motsvarar cirka fyra lärartjänster per år. Denna lösning med enklare datorer utgör ett fullgott verktyg i de allra flesta ämnen och moment. Vi har valt att komplettera med stationära datorer för att säkra upp undervisningen och för att fullgöra de moment som kursplanerna kräver i till exempel CAD.

Ett argument som ni elever framför är att ni inte kan arbeta hemma eller kan ta igen missad undervisning. I de fall någon elev har missat moment eller behöver mer tid löser skolan det med den elev det berör. Vi har en kvalitativ bra undervisning på Ålleberg som vi är stolta över. Vi är helt säkra på att skillnad i teknisk utrustning inte kommer påverka er utbildning när det gäller framtida arbete eller inträde till universitet. För det är inte verktyget som bär kunskapen utan du som elev.

Om ni vill diskutera med oss så träffar vi er gärna.

Eva Dahlgren (C)

ordförande barn- och utbildningsnämnden

Karina Bronell

skolchef

Relaterat: Insändare: Skandal på Ållebergsgymnasiet
Relaterat: Insändare: Jag ångrar att jag inte sökte till Skövde istället
Relaterat: Billigare dator inte kraftfull nog för teknisterna - så märks sparbesluten för Ållebergsgymnasiet