Situationen är svår och det är viktigt att se ur hur hårt torkan slår mot lantbrukare i Skaraborg. Många har hört av sig om torkans problem och beskrivit det svåra läget. Därför beslöt Ed Kahrs och Sten Bergheden att stämma av med några lantbrukare i Falköpingsområdet som blivit hårt drabbade av torkan.

De träffade bland annat Janne och Marcus Brisbo, Maria Lagerstrand och Mia Gelin bosatta i Brismene.

Lantbrukarna beskrev problemen med långa slaktköer, vilket gör det svårt att minska besättningen, dessutom är det svårt att hitta bete och grovfoder till djuren, vilket gör situationen mycket allvarlig.

Första skörden var sämre än vanligt och därefter har det bara blivit värre med knappt ingen återväxt alls.

Sänkt dieselskatt

Ed och Sten hade med sig en del förslag som gillades av de som fick besök, exempelvis att verkligen skynda på EU-utbetalningarna för att öka likviditeten så att man underlättar nödvändiga grovfoderinköp samt sänka dieselskatten så att den är i nivå med övriga EU.

Idag är det svårt att klara konkurrensen med Tyskland och Danmark som har betydligt lägre dieselskatter, en fråga Sten Bergheden driver hårt inom moderaterna och nu också fått gehör för.

– På det lokala planet finns även flera sätt att möjliggöra ökade inköp av lokala livsmedel inom kommunen, säger Ed Kahrs.

Dock var Janne och Marcus Brisbo tydliga med att det får inte bara stanna där, utan det måste komma några konkreta beslut om de åtgärder som Sten föreslog snarast för att hjälpa situationen.

Annons

Slår mot konsumenter

Maria Lagerstrand poängterade att detta kommer i längden att slå mot konsumenter om inte man kan skapa ett system som är mer konkurrensneutral för Sveriges bönder, och menade att snart har inte svenska konsumenter något svenskt kött kvar om utslaktningen och den dåliga lönsamheten får fortsätta.

Mia Gelin och Maria Lagerstrand påpekade också vikten av att kommunen skulle göra mer för att verkligen köpa mer lokalproducerad mat.

Sten och Ed lyssnade på alla synpunkterna och lovade att återkoppla. Ed passade samtidigt på att bjuda in lantbrukarna till en lokal medborgardialog i slutet av augusti, där även Sten ännu mer skulle kunna precisera vad som tills dess har hänt och vad som kommer att hända framåt inom landsbygdspolitiken.

– Det var mycket bra möten med två mycket aktiva lantbruksföretag,som beskrev situationen och vad som måste göras omgående och på längre sikt på ett bra och konkret sätt.Jag tänker jobba hårt för att deras synpunkter också blir genomförda, säger Sten Bergheden (M).