Bilen ska vara i ett dike i höjd med Åsle mosse öster om Falköping.