– Vi har bland annat hittat ett mynt, en till synes rund kalkstensgrund av något slag och en cirka 20 gånger 25 centimeter stor och flera kilo tung slaggklump, säger Catharina Henriksson.

Hon är arkeolog på Västergötlands museum och övervakar på fredagen arbetet på torget.

Före lunchtid är det fortfarande oklart vad för slags grund det är fråga om. Och Catharina Henriksson är försiktig när hon uttalar sig om fyndet.

– Vad man kan säga är att den är väldigt fint lagd och bitarna passar väldigt bra ihop. Och att det är nog en grund av något slag.

– Men visst, som arkeolog går ju fantasin igång när man ser något som är runt. Då tänker man brunn, torn eller något sådant, säger hon.

Runt henne står entreprenörens personal som varit med och grävt fram fynden på morgonen.

När de här arkeologen säga brunn, utbrister någon av dem:

– Det är kanske en Livets brunn, säger personen och övriga håller med.

Vad händer med formationen nu?

– Vi kommer gräva fram den ytterligare, fotografera och mäta in den så att jag får en exakt placering av den i min rapport så småningom. Sen får entreprenören ta bort det som måste tas bort för att arbetet ska kunna fortsätta. Villkoret för att de ska få göra det, enligt kulturmiljölagen, är att jag är med och dokumenterar fynden, säger hon.

Annons

En stor slaggklump hittades också intill grunden. Viktor Andersson var den som upptäckte klumpen.

– Jag hade bara tur att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Men visst är det spännande, det dyker upp saker lite överallt, säger han.

Så här säger Catharina Henriksson apropå slaggfyndet:

– Den är en rest efter framställning av någonting, exempelvis järn. Den kan visa att det eventuellt funnits en smedja eller något liknande här. Och sådan här slagg kan ju vara 2 000 år gammal. Som tur är, kan man kanske säga, så sitter det också en liten bit kol i slaggklumpen. Och tack vare den skulle vi kunna göra en C14-datering på klumpen.

Hon säger också att en C14-datering alltid slår fel på cirka 100 år.

– Men kolbiten kan definitivt visa om det handlar om 1500- eller 1600-tal eller om den är förhistorisk, alltså från järnåldern.

Myntet är lättare att datera.

– Jag ser att det i alla fall att årtalet börjar med 16, säger Henriksson.