När regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) och vice ordförande Helén Eliasson (S) besökte den högtidliga invigningen av Regionens hus i Skövde frågade vi om hur de ser på att Skaraborgs sjukhus saknar en kvarts miljard kronor nästa år.

– Det är ett bekymmersamt läge på Skaraborgs sjukhus, menar Johnny Magnusson.

Enligt Johnny Magnusson har inte vårdproduktionen ökat i samma utsträckning som personalstyrkan på sjukhusen i regionen. Tidningen frågade hur han ser på att vårdproduktion ofta mäts i så oprecisa mått som antal besök, där olika resurskrävande besök räknas lika.

– Vi tittar oss omkring i Europa. Vi kan ser hur på många besök en svensk akutläkare tar här i Skövde eller på Sahlgrenska i timman i genomsnitt jämfört med Tyskland. Det är mycket färre här. Det finns många tal som indikerar att det finn en hel del produktivitet att ta ut av de här stora arbetsplatserna, säger Johnny Magnusson.

Han vänder sig emot frågan om hur Skaraborgs sjukhus ska klara att både spara en kvarts miljard kronor och korta köerna nästa år.

– Man ska inte spara en kvarts miljard, för man får utökat med pengar, säger han.

Även oppositionsrådet Helén Eliasson (S) uttrycker att läget är bekymmersamt och hon beklagar att inte Socialdemokraternas skuggbudget gick igenom i regionfullmäktige förra veckan.

Annons

– Vi har prioriterat annorlunda; mer pengar till hälso- och sjukvården än till andra verksamheter i regionen, sa Hélen Eliasson.

Socialdemokraterna lägger bland annat mindre pengar på regional utveckling jämfört med den grönblå ledningen.