Männen har hela tiden hävdat att det funnits fullt rimliga förklaringar till att de varit utomlands och köpt olika former av alkohol. En av dem skulle ha en födelsedagsfest för sin sambo och det skulle komma 48 gäster, den andre skulle fira sonen 40-årsdag och i ett fall handlade det att lagra upp inför semestern.

Tingsrätten menar nu att åklagaren inte har bevisat att de hade för avsikt att olagligt smuggla in alkoholen.

• Tullen menar att 64-åringen den 7 mars 2017 försökt smuggla in 20 liter sprit, 36 liter vin och 309 liter öl via Helsingborg.

• Tullen ansåg att 64-åringen tillsammans med 61-åringen den 17 april försökt föra in 51 liter sprit, 58 liter vin och 737 liter öl via Helsingborg.

• Tullen menar att 64-åringen den 13 maj smugglat in 16 liter sprit, 28 liter vin och 238 liter öl via Helsingborg.

• Tullen anser att 64-åringen den 25 maj försökt att olagligt föra in 713 liter öl, 69 liter vin och 32 liter sprit via Göteborg.

Männen medgav att de försökt ta in den mängd som tullen redovisat, men att de skulle ha den till olika större festligheter. Tingsrätten menar att det kan stämma och häver nu de beslag som gjorts.

Vin