2014 gjorde Motormännen en mätning där de körde 800 mil med en mätutrustning kallad "Roadroid" i bilarna. Resultatet var inte uppmuntrande.

– Småvägarna i Skaraborg är de sämsta i södra Sverige. Vi kan jämföra dem med norrlandsvägarna, säger Ulla-Britt Hagström kritiskt.

– Allra sämsta vägen är den från Tidaholm över Varvsberget och mot Falköping. Den är fruktansvärt dålig, lappad och lagad och hårt trafikerad av tunga lastbilar.

Vad det gäller riks- och länsvägar däremot ligger Skaraborg enligt Motormännens undersökning i paritet med övriga södra Sverige.

Medan Ulla-Britt försiktigt rattar bilen på Raka linan mellan Skövde och Lerdala, berättar hon om vad Motormännen gör:

Annons

– Vi skriver med jämna mellanrum till Trafikverket för att be dem uppmärksamma vissa vägar. En del vägar blir ju tillrättade, men vi får ofta höra att det inte finns resurser för fler åtgärder och att de är medvetna om problemen.

Hur tror ni i Motormännen att vägproblemen ska kunna lösas?

– Det måste satsas mer på vägarna. Nu har ju Skaraborg och Västra Götalandsregionen fått gå in och avlasta staten för E20 och lägga mycket resurser på det. En statlig uppgift som bara skulle ha fungerat, säger Ulla-Britt.

– Detta måste få en lösning. Vi tappar industrier och företagsamhet. Om det inte finns bra vägar och kommunikationer så väljer ju företagen att flytta någon annan stans.

Ulla-Britt påpekar också att privatpersoner på landsbygden drabbas av de dåliga vägarna.

– Att åka på spåriga vägar och kryssa mellan potthålen varje dag förstör bilarna på sikt. Är det dessutom halt riskerar man att tappa kontrollen över bilen och köra i diket eller ännu värre.

Motormännen uppmanar privatpersoner att höra av sig till både dem och till Trafikverket med sina synpunkter, bilda nätverk så att man blir många och skapa opinion.

– Trafikverket har möjlighet att begära mer resurser om man anser att en väg är trafikfarlig, säger Ulla-Britt.

Till sist, hur ska man köra när vägarna är dåliga?

– Framför allt måste man se till att ta ner hastigheten, både för att undvika olyckor och för att minska slitaget på bilen, avslutar Ulla-Britt Hagström.