Antalet ansökningar om skuldsaneringar till Kronofogden sjönk överlag i landets kommuner första halvåret 2016 jämfört med samma period förra året. Minskningen beror enligt Kronofogdemyndigheten på den nya lag om skuldsanering som trädde i kraft den 1 november i år. Den innebär bland annat två betalfria månader per år för dem som genomgår skuldsanering.

I Falköpings kommun har antalet ansökningar istället ökat från åtta till tolv första halvåret 2015 till första halvåret 2016. Första halvåret 2014 var siffran 20, så det verkar svänga lite.

– Jag har bara jobbat här i två år, men det känns som att det var många ärenden i våras, sedan gick det ned lite, säger Ulrica Jelback.

Det är uppgångar och nedgångar, menar hon.

– Så ser det alltid ut och jag har ingen rimlig förklaring på det.

Många känner till den nya lagen och Ulrica Jelback informerar om den för alla som kommer till henne. Trycket på ansökningar om skuldsaneringar i Falköpings kommun är stort, nämner hon.

– Det kommer ständigt in nya ärenden och den mesta av min tid går till det. Många behöver den hjälpen, de har så stora skulder att de inte har någon rimlig chans att bli skuldfria hur de än vrider och vänder på sin ekonomi.

Skuldrådgivning och skuldsanering låter som Lyxfällan, men likheterna dem emellan är lätträknade.

– Vi har båda att göra med inkassobolag, skulder och kronofogden. Men ärendena som hamnar på mitt bord påminner inte alls om de i Lyxfällan.

– Deltagarna i Lyxfällan har en inkomst och pengar att slösa på saker, vilket många av de som ansöker om skuldsanering inte kan göra.

Det är vanligt att de som kommer till Ulrica Jelback för hjälp saknar jobb och de har kämpat länge med sina skulder. Hela deras livssituation påverkas av skulderna, de är nedslagna och väldigt trötta, berättar hon. De vanligaste orsakerna till att ekonomin slår i botten är enligt Ulrica Jelback arbetslöshet, skilsmässa, dödsfall eller sjukdom.

Annons

– Man har en ekonomi som fungerar, men lever kanske inte med jättestora marginaler. Sedan händer något som gör att man hamnar efter och tappar kontrollen.

– En del försöker rädda upp sin situation och tar kanske ett snabblån för att lösa skulderna, men så blir det ännu värre.

Bara ordet ”skuld” gör det jobbigt. Det handlar om skuld och skam och där är vi fortfarande, menar Ulrica Jelback. Vissa som kommer till henne har exempelvis inte berättat för sin partner om sin brutna ekonomi. Vi har pratat med Peter, som stal pengar från sin sambo för att kunna spela och förlorade cirka en halv miljon kronor.

– Vi har tystnadsplikt och är inte här för att döma någon. Vi vill stärka människan att göra något åt sin situation. Många tycker det är skönt att prata av sig, det är terapi på sätt och vis. Vi tittar på vad som har hänt, sedan ligger fokus på att man ska göra ett förändringsarbete framåt.

Hon ser hoppet tändas hos dem som får genomgå skuldsanering.

– De tycker att det känns bra att få ett slutdatum på sina skulder. Att leva på existensminimum är inget stort steg för den som är skuldsatt. Många av dem lever redan på existensminimum eller ännu sämre.

Ulrica Jelback ser många positiva delar i den nya lagen om skuldsanering, som att den har två betalfria månader per år.

– Det gäller att klara de här fem åren som en skuldsanering innebär och för dem som har ett möjligt överskott ger två betalfria månader lite luft i systemet. Man har så många hål att stoppa pengarna i och det kan vara det som håller uppe människan.

Ulrica Jelback gillar också att kronofogdemyndigheten ska agera betalsamordnare för dem som har skuldsanering.

– Det här är inte sällan människor som har bekymmer med papper och att tyda vad som står i dem. De är rädda för att betala fel och att betala till många fodringsägare kan vara enormt stressande.

Skuldsanering ska inte bara vara ekonomiskt rehabiliterande, utan även rehabiliterande för människan som helhet, resonerar Ulrica Jelback.

– Att människor inte lyckas komma ur skuldfällan kostar mycket pengar för samhället bland annat genom förlorade skatteintäkter, då folk ofta blir sjuka av skuldsatthet. Men framför allt drabbar det den enskilde och anhöriga. Det innebär ett stort mänskligt lidande att vara skuldsatt på ett sätt där det inte finns någon lösning.