Läkemedel kan nu även på sjukhus ges av andra än sjuksköterskor. Det är från årsskiftet som reglerna ändrats så att det blir möjligt för sjuksköterskor att delegera uppgiften till en undersköterska eller annan personal.

— Vi kommer sannolikt att vara ganska restriktiva med detta, säger Christer Printz, chefläkare på Skaraborgs sjukhus.

Det finns i dagsläget inga konkreta planer på att börja med delegering av läkemedelsdelning till andra än sjuksköterskor på Skaraborgs sjukhus, enligt Christer Printz. Det har påbörjats ett arbete för att ta fram regionala riktlinjer som man inväntar.

Sedan tidigare finns möjligheten bland annat i den kommunala hemsjukvården, men enligt Christer Printz finns det anledning att vara försiktigare med delegeringen på sjukhus.

— Det har ju varit möjligt för undersköterskor att göra detta i primärvård och kommun tidigare, men vi hanterar mycket farligare läkemedel. Vi har också sjukare patienter. Det är inte bara att dela ut läkemedel. Man behöver ofta värdera hur patienten mår. Om man till exempel har en blodtryckspatient som inte klarar av att stå på benen är det inte lämpligt att ge, säger han.