Personalomsättningen bland undersköterskor på Skaraborgs sjukhus ökade med 73 procent förra året.

Personalomsättning på Skaraborgs sjukhus

Personalomsättning på Skaraborgs sjukhus i procent

2016 2015

Totalt 12,1 9,6

Sjuksköterskor..

Personalomsättning på Skaraborgs sjukhus

Personalomsättning på Skaraborgs sjukhus i procent

2016 2015

Totalt 12,1 9,6

Sjuksköterskor, barnmorskor 11,9 10,8

Undersköterskor m.fl 12,8 7,4

Läkare 10,9 9,9

Källa: Skaraborgs sjukhus, årsredovisning 2016

— Undersköterskorna har i mångt och mycket varit trogna sin arbetsplats och skapat stabilitet på avdelningarna. När det är ny personal både bland sjuksköterskor och undersköterskor blir det en väldig gungning. Det ser vi att vi är på väg mot nu, säger Monica Malmkvist, ordförande Kommunal Skaraborgs sjukhus.

Vad som måste till är en satsning för att behålla den befintliga personalen, menar Monica Malmkvist. Det förekommer enligt Monica Malmkvist att undersköterskor som rekryteras utifrån får så mycket som 3 500 kronor mer i lön än jämngamla kollegor som varit sjukhuset trogna under lång tid.

— Det visar ju att det inte är lönsamt att vara verksamheten trogen, utan att det är mer lönsamt att flytta på sig och till exempel jobba ett eller två år för en kommun och sedan komma tillbaka, säger hon.

Annons

Inom Kommunal är man oroade över stängningen av vårdplatser och framförallt situationen i sommar.

Varför slutar personal på Skaraborgs sjukhus?

Skaraborgs sjukhus har sedan andra kvartalet 2016 varit pilot i regionens framtagande av en region..

Varför slutar personal på Skaraborgs sjukhus?

Skaraborgs sjukhus har sedan andra kvartalet 2016 varit pilot i regionens framtagande av en regiongemensam avgångsenkät. I delårsrapporten från mars i år redovisas resultatet från 190 besvarade enkäter.

Vilken är den främsta anledningen till att du avslutar din anställning?

Ledarskapet 33

Lönen 30

Organisatoriska arbetsmiljön 26

Arbetstiderna 25

Övrig orsak 24

Fysiska arbetsmiljön 15

Privata skäl 14

Resvägen 9

Sociala arbetsmiljön 8

Pension 6

— Den här sommaren ser ut att bli den värsta på länge. Vi har många arbetspass som fortfarande inte är täckta, inte minst på akutmottagningen. Hur kommer det att lösas? frågar sig Monica Malmkvist.

Det har förekommit tidigare somrar att personal får byta arbetsort med kort varsel.

— Det är inte roligt att få reda på i maj månad att du är tvungen att åka och jobba på ett annat sjukhus, säger Monica Malmkvist.

Skaraborgs sjukhus har i ett försök att få mer personal tillgänglig på sommaren höjt den extra ersättningen för den som flyttar sin semester från sommaren upp till 32 000 kronor.

— Detta är inget vi förespråkar. Våra medlemmar behöver sin semester. Det kan gå bra för den som inte har familj att ta hänsyn till, annars är det inte lätt, säger Monica Malmkvist.