Barn och unga med psykisk ohälsa får i väldigt liten utsträckning hjälp på sin vårdcentral från yrkesgrupper som psykolog och kurator, enligt en rapport. Med detta som bakgrund har Hälso- och sjukvårdsstyrelsen nu beslutat om att förlänga pilotprojektet för Ungas psykiska hälsa från till slutet av 2019.

I detta pilotprojekt har elva vårdcentraler i regionen ett tilläggsuppdrag där de startat enheter som riktar sig just till barn och unga med psykisk ohälsa. Där finns yrkesgrupper som psykologer och socionomer.

Dessutom beslutade man om att utöka var och en av dessa elva vårdcentraler med två tjänster.

De nya enheterna ska också enligt beslutet börja arbeta med ett mobilt arbetssätt, för att öka tillgången på nära vård. Det innebär att enheternas personal får åka till vanliga vårdcentraler, de som saknar tilläggsuppdrag, och där ta emot patienter.

Meningen är också att enheterna ska kunna erbjuda internetförmedlad psykologisk behandling.

Enligt regionens koncernkontor, som berett ärendet, har det inte skett någon ökning av barn och unga som besökt psykolog, psykoterapeut eller kurator på vanliga vårdcentraler den senaste tiden. Man bedömer besöksfrekvensen som ”fortsatt anmärkningsvärt låg”.

Annons

Man vill se fortsatta satsningar på kompetensförstärkning på vårdcentralerna för att få ökad kunskap på området.

Det som visat sig bäst enligt koncernkontoret är enheterna för Ungas psykiska hälsa, där huvudinriktningen är korta behandlingsserier.