LUPP-undersökningen som genomförts av Skövde kommun visar att ungdomar vill delta i politiken, men att många inte vet hur de ska gå till väga. Senast 2015 genomfördes LUPP-undersökningen, en enkät som besvaras av eleverna i åttonde klass samt tvåan på gymnasiet. På högstadiet svarade endast 19 procent att de tror sig ha stora möjligheter att föra fram sina åsikter. Motsvarande siffra på gymnasiet var 23 procent. Elevernas känsla av att kunna påverka är alltså liten. Samtidigt vill en majoritet av ungdomarna vara med och påverka.

Bristande förtroende

– Tron på att ens åsikter inte spelar någon roll har en koppling till bristande förtroende för politiker och kan resultera i att en inte heller bryr sig, säger Gabriel Johansson, barn- och ungdomsstrateg på Skövde kommun.

Av de ungdomar som svarar att de inte vill påverka har 27 procent svarat att en av anledningarna är att de inte tror att det spelar någon roll. 32 procent har svarat att det beror på att de kan för lite om hur de ska göra. Detta kan sättas i relation till att en majoritet av ungdomarna har ett ganska litet eller mycket litet förtroende för politiker vilket är ett betydligt lägre förtroende än de har för vuxna i allmänhet.

– Tror man inte att ens åsikt spelar någon roll så är det lätt att förstå att man inte heller vill vara med och påverka.

"Måste aktivt delta"

Skövde arbetar aktivt med att öka ungdomars makt i samhället, och enligt Gabriel ger det resultat. Inom kommunen har man bland annat arbetat med att utveckla fritidsgårdarna och elevråden som arenor för ungas inflytande.

Annons

– Vi kommer att fortsätta vidareutveckla elevråden och försöka ge fler ungdomar kunskap om sina demokratiska rättigheter. En viktig del är att jobba med de ungdomar som känner sig minst engagerade och delaktiga.

Sedan 2011 har mycket arbete gjorts, bland annat genom det barn- och ungdomspolitiska arbetet.

– Om vi jämför resultaten ifrån LUPP-undersökningen som genomfördes 2015 med resultaten från 2011 så går det åt rätt håll i vår kommun. Både andelen ungdomar som vill påverka, och de som känner att de har möjlighet att påverka har ökat.

Inför hösten planeras en demokratidag där gymnasieelever får gå på föreläsningar om bland annat källkritik och hotet mot demokratin.

– Demokratin kräver att vi alla aktivt deltar. Det handlar om att förmedla vikten av att alla nyttjar sina rättigheter, går och röstar och tycker till. Vi har möjligheterna, men vi måste använda dem, och för att kunna göra det krävs kunskap, säger Gabriel Johansson, barn- och ungdomsstrateg på Skövde kommun.