Sedan 2014 har ett årligt pilgrimsledsmöte arrangerats för olika aktörer, exempelvis kommuner, företag, föreningar och Svenska kyrkan, och denna gång var det Falköpings kommun och Västarvet som hade hand om värdskapet.

Västarvet, som är en del av Västra Götalandsregionen och Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv, har sedan förra året i uppdrag att samordna pilgrimslederna i länet.

Om S:t Olofsleden

Det var ett 40-tal deltagare med vid detta forum, som alltså hölls på Café Doppingen vid Hornborgasjön. Temat för träffen var "bo-äta-göra" längs pilgrimslederna och den led som man la fokus på är den som går mellan Falköping och Varnhem, via Gudhem, och benämns S:t Olofsleden.

Annons

— Denna led är en av tre-fyra stycken i länet som har stämpeln "bo-äta-göra" över sig och det passade ju bra att prata om den när vi var på Café Doppingen, där leden passerar. Det är en turistattraktiv led som går genom varierande och naturskön miljö och det går fint att ta sig med kollektivtrafik till båda ändar av den, berättar Klara Börjesson Ahlqvist.

S:t Olofsleden är för övrigt cirka 40 km lång, det är först 15 km mellan Falköping (S:t Olof) och Gudhem och sedan cirka 25 km mellan Gudhem och Varnhem.

— Merparten av leden går genom Falköpings kommun och i vårt långsiktiga arbete ingår bland annat en tydlig rollfördelning när det gäller hur leden ska skötas. Huvudman för vår sträcka av leden är kultur- och fritidsförvaltningen, men även turistbyrån finns med i bilden, vilket också Pilgrim Skaraborg och Länsstyrelsen gör. Vid kommungränsen till Skara är det sedan den kommunen som tar över ansvaret från oss i Falköping, förklarar Klara.

Fem punkter

Mötet hade inledningsvis fem punkter, eller snarare presentationer.

+ Trygga, attraktiva och tillgängliga leder – inventering och kvalitetssäkring.

+ Pilgrimsleden Skaraborg – framgångsfaktorer och utmaningar.

+ Gästfrihet på pilgrimsleden.

+ Pilgrimsled och hembygdsföreningar i samverkan.

+ Pilgrimsleder – inte utan lokala krafter.

Gruppen hann också med en guidad tur vid Naturum Hornborgasjön.

— I sammanhanget kan väl påpekas att det återigen har varit en fantastisk säsong vid denna plats. Sedan 2014 har det varit en ökning av besökarantalet med 230 procent, summerar Klara Börjesson Ahlqvist.