Fredag 15 september stängdes avdelningen för slutenvård inom BUP (barn- och ungdomspsykiatri) på Skaraborgs sjukhus Skövde. De barn och unga med psykiska besvär som gör att de är i behov av inläggning får hädanefter åka till sjukhusen i Borås eller Trollhättan.

Den tillfälliga stängningen, som åtminstone ska vara i ett år, görs för att sjukhuset inte lyckats rekrytera tillräckligt med läkare och sjuksköterskor.

Annons

Attention Skaraborg är en förening med runt 300 medlemmar som samlar intresserade av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom adhd, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, tvångssyndrom, dyslexi med mera.

Så här skriver Annelie Strömberg och Christina Brinkemo som företräder Attention Skaraborg om hur stängningen av BUP:s slutenvård påverkar deras medlemmar:

”Givetvis är våra medlemmar upprörda över nedläggningen av BUPs slutenvård i Skövde. Dessa familjer befinner sig i utsatta situationer. Att då behöva ta sig lång väg är påfrestande. När man kommer in akut är det en trygghet att BUPs slutenvård finns i samma byggnad. Barnen som är i behov av vård har ofta diagnoser och svårigheter med miljöbyte och förändringar. Sjukvården måste underlätta för våra barn, inte försvåra.

Strävan måste vara att göra miljön så hemlik som möjligt. Sjukhusmiljön i icke anpassade lokaler gör ofta barn med diagnoser sjukare. Vanliga sjukhusrum kan bidra till ökad rädsla och ångest på sjukhus. Där strävar BUPs slutenvård för att vara mer hemlik trots att den finns på sjukhus. BUPs slutenvård behövs som alternativ. Det behöver snarare satsas på sjukvården. Att inte sätta in resurser omgående gör att barnen far illa. Om vård sätts in omgående blir vårdbehovet mindre i slutändan. ”