Urban Ahlin, riksdagens talman, hade ett samtal om Skaraborg och omvärlden med moderatorn Helena Stålnert. Hans syn på skapandet av Västra Götalandsregionen togs upp.

- Jag var tveksam till Västra Götalandsregionen, men jag tror att beslutet var nödvändigt för att få växtkraft i Västra Götalandsregionen, sa Urban Ahlin.

Han framhöll att det är en stor region och han menade att företrädare som Johnny Magnusson och landshövdingen Anders Danielsson har ett stort ansvar för att resa runt i och företräda hela området.

Helena Stålnert ställde också en fråga om hans ifrågasatta ledarskap och beteende gentemot kvinnor.

- Det är inte sanna anklagelser som har förts fram, sa Urban Ahlin.

Han konstaterade att två utredningar nu görs, av riksdagsförvaltningen och partiet och sa att han ser fram mot resultatet av dessa.

Urban Ahlin ska sluta som talman men också som riksdagsledamot i höst.

- Jag hade bestämt mig tidigare för att detta skulle bli min sista period. Jag har suttit i riksdagen i 24 år och är otroligt glad över stöder jag fått från Skaraborg, sa han.

Han fick också en fråga om talmannens uppdrag i höst att försöka få fram en statsministerkandidat.

Annons

- Det är en svår situation politiskt, det är ingen tvekan om det, sa Urban Ahlin.

En bakgrund menar han är att det bildats fler partier och han framhöll att en del partier fokuserar starkt på enskilda frågor. Han tog som exempel Miljöpartiet och dess fokus på klimatet, Sverigedemokraterna och dess inriktning på invandringsfrågan samt Centerpartiet som även det fokuserat på invandringsfrågan fast på motsatt sätt än Sverigedemokraterna.

- Detta blir problem för stora partier som Moderaterna och Socialdemokraterna. Så är det i hela världen. Det blir fler och fler partier i alla parlament. Det blir svårare att styra ett land, sa Urban Ahlin.

Det togs också upp att det aldrig varit så många på flykt i världen som idag.

- I grunden är det en accelererande globalisering. Allting kommer närmare. Då kommer också katastrofer närmare, sa Urban Ahlin.

Han ville dock lyfta en mer positiv bild.

- Vår värld har aldrig varit rikare än nu, sa han.

Företag i Skaraborg menade han har enorma möjligheter att komma ut på den stora globala marknaden.

Helena Stålnert frågade också om hur han ser på det säkerhetspolitiska läget med oberäknerliga ledare i Ryssland och USA.

- Ett militärt enskilt angrepp på Sverige är fantasi. Däremot kan vi bli indraget i konflikter, sa Urban Ahlin.

Han nämnde att Sverige utkämpat flertalet krig med Ryssland, vilket påverkar bilden av grannlandet. Han framhöll det som viktigt att Ryssland på ett fredligt sätt kan stärka sin nationella identitet och önskade att Sverige kunde stödja att detta.

Att Donald Trump värnar om amerikanska jobb jämförde han med att han själv och andra lokala politiker vill se jobb i Skaraborg.

- Men stoppar han frihandel, då är det farligt, sa Urban Ahlin.