Med konserten Vägen - Vandringen - Vilan ville Falköpings sångsällskap bjuda på en eftertänksam kontrast till den blixtsnabba tillvaro många lever i.

— Vårt VVV är en motpol till ett annan WWW. Den som är ständigt uppkopplad har svårt att vara närvarande, och den som inte är närvarande kan inte lyssna, sa Anders Larsson som en programförklaring när publiken välkomnades till konserten på söndagseftermiddagen.

Mössebergsgården var i princip utsåld, närmare 250 personer kom för att lyssna till sångarna under ledning av Ann-Britt Werner.

Den skickliga kören manövrerade genom melodier som Stings Fragile, Kents låt Utan dina andetag, Povel Ramels Följ mig bortåt vägen och den avslutande Vilar glad, Benny Andersson-melodin som sjöngs på kronprinsessans bröllop.

Duktiga solister

Duktiga solister som Amina Johansson, Sofia Persson, Lennart Sund och Emmy de Wit hade bra stöd i kören, som även i svåra, återhållsamma partier klingar utmärkt. Texter i urval av Anders Larsson, som dessutom läste upp dem, höll ihop föreställningen mycket väl. Han och solisterna hyllades välförtjänt med blommor.