Det finns ingen fog för de beskrivningar som elever framfört enligt de sex avvikelserapporter till skolledningen samt på sajten Trott Sport.

Det konstateras i den utredning som skolans huvudman, Naturbruksstyrelsen i Västa Götalandsregionen har låtit göra.

Kritiken har bland annat handlat om lärare på hästgymnasiet på Axevalla ska ha agerat olämpligt. Enligt eleverna ska en lärare ha varit hårdhänt i hanteringen av en häst samt ha uttryckt sig både sexistiskt och kränkande.

Enligt avvikelserapporterna ska lärare även ha lämnat eleverna ensamma på lektionstid vid flera tillfällen.

Men utredningen hittar alltså inget som visar att den här kritiken stämmer. Därför kommer den medarbetare som varit avstängd under utredningen att återgå i tjänst.

Annons

— Vi har gjort en ganska grundlig utredning och pratat med många och det finns ingen fog för de avvikelser som det rapporterats om, säger förklarar rektor Jenny Jacobsson.

Utredningen har syftat till att på ett allsidigt sätt belysa de förhållanden som tagits upp. Alla berörda har fått komma till tals, liksom andra som har information att bidra med.

Där för eleverna fram synpunkter på utbildningssituationen på Axevalla.

— När eleverna har en upplevelse, ska vi gå vidare i det. Därför tillsätter vi en ny utredning. Där ska vi titta på hur vi kan skapa en situation som är trygg för alla elever och personalen, säger Jenny Jacobsson.

Hon förklarar att utredningen ska visa hur skolan på bästa sätt kan stödja eleverna i deras skolsituation och förebygga att liknande situationer uppstår igen.

Vad är det ni ser saknas i dag?

— Det är det vi måste titta på. Vi arbetar enligt skollagen, för att se vad varje elev behöver.

Kan avståndet mellan Sötåsen, som ligger i Töreboda, och hästgymnasiet som är förlagt till Axevalla, sju mil därifrån påverka elevernas trygghetskänsla?

— Det tror jag inte. Eleverna har all sin undervisning, skolhälsovård etcetera på Axevalla.

Vad händer nu?

— Nu arbetar vi med att säkerställa en trygg återgång för eleverna på måndag morgon och att stödja våra medarbetare på anläggningen,

LÄS MER: Slagna hästar och sexistiska uttalanden

LÄS MER: Kränkningar utreds skyndsamt