Utställningen är gjord av Hembygdsföreningen Skarke-Varnhem och bygger på ett mångårigt historieprojekt som föreningen drivit. Kunskap om gårdar, människor och olika verksamheter i Varnhem, under framförallt 1800- och 1900-talen, har systematiskt tagits fram genom att studera äldre fotografier, kartor, olika historiska källor och genom att samla in berättelser från bygden. Utställningen är finansierad genom bidrag från Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

I och med denna vernissage på nationaldagen blir även utställningsytorna på nedervåningen i Ryttaregården öppna för besökare. Här finns också Varnhems turistinformation som från och med 6 juni kommer att hålla öppet varje dag under sommaren.