Marie Ekstedt Bjersing är vävlärare på Sätergläntan och de senaste åren har hon arbetat med ett forskningsprojekt kring gamla vävredskap. Under lördagens föreläsning kommer hon att berätta om äldre tiders vävredskap, som parblock, trissor och treskaftsbrickor. Förklara skillnaden mellan en rörsked och en träsked och redogöra för varför en knäpphärvel är så bra.

– Det kommer framför allt att handla om vävning från 1600-talet och fram till slutet av 1800-talet, säger Lena Köster från Nätverket Vävformgivning i ett pressmeddelande.

Nätverket Vävformgivning är en ideell förening, grundad 1997, med drygt 70 medlemmar från hela Västra Götaland. Redan från början fanns en vision att samla väverskor till träffar för utbyte av kunskaper och erfarenheter, för att diskutera vävmaterial, samt för att bjuda in duktiga föreläsare till kurser.

Lördagens föreläsning sker i samarbete med Västergötlands museum, och museets textilpedagog Ulrika Eriksson har lovat att plocka fram några äldre vävredskap ur museets samlingar.

– Det är dessutom ett jättebra tillfälle att ta med sig egna vävredskap, som man känner sig lite osäker på, för att få dem förklarade av Marie Ekstedt Bjersing, säger Ulrika.