Myndigheten för delaktighet, MFD, är en svensk statlig myndighet som arbetar för att alla oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

I samband med höstens val lät MFD 25 tillgänglighetskonsulter inventera tillgängligheten i 88 förröstningslokaler och 103 vallokaler.

I Skaraborg gjordes inspektioner i Skövde, Hjo och Tidaholm.

Resultaten tyder på att det fortfarande finns mycket att förbättra innan alla medborgare, oavsett funktionsförmåga, har lika möjlighet att rösta.

– Bristerna handlar om fysisk otillgänglighet såsom höga trösklar och stängda dörrar utan dörröppnare, men även om kognitiva brister som att skyltar är svåra att upptäcka och förstå. Dessa hinder försvårar för en grupp medborgare som vi vet röstar i lägre utsträckning än andra, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Sjukhus mest tillgängliga

Olika typer av röstningslokaler visade sig i undersökningen vara olika mycket tillgängliga. De sju sjukhus som ingår i inventeringen fick högst betyg av tillgänglighetskonsulterna, medan flest brister konstaterades i de elva undersökta förskolorna. I sju av förskolorna saknades exempelvis en låg röstningsskärm, åtta hade höga trösklar och tre hade dörröppningar som var smalare än 80 centimeter.

Nästan var fjärde undersökt lokal saknar utrymningsväg som är tydligt skyltad och som medger säker utrymning för alla. Denna brist var dessutom vanligast i publika lokaler såsom bibliotek (44 procent) och kommunhus (40 procent).

Annons

I Skövde undersöktes Kulturfabriken, Stadshusets entré och tidningsrummet på Stadsbiblioteket, skriver SLA. Betyget: att tillgängligheten var god men det saknas en tydlig skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi i anslutning till entrén vid Kulturfabriken.

De vanligaste bristerna

√ 72 procent av lokalerna saknade på- och avstigningsplats för färdtjänst och taxi nära..

De vanligaste bristerna

√ 72 procent av lokalerna saknade på- och avstigningsplats för färdtjänst och taxi nära entrén.

√ 67 procent hade trappor där kontrastmarkering saknades på översta och nedersta trappsteget.

√ 52 procent saknade p-plats för personer med nedsatt rörelseförmåga nära entrén.

√ 38 procent saknade skyltar, symboler och texter som var lätta att upptäcka och förstå.

√ 35 procent saknade tillgänglig toalett stor nog för personer som använder eldriven rullstol.

√ 25 procent saknade låg röstningsskärm anpassad för personer som använder rullstol.

√ 25 procent saknade tydligt skyltade utrymningsvägar.

√ 24 procent hade stängda dörrar som inte kunde öppnas med automatisk dörröppnare.

√ 24 procent av lokalerna hade höga trösklar (mer än 2 centimeter).

Val