Jag brukar säga att det var i Falköpings kommun allting började. Efter inlandsisens tillbakadragande kom människor vandrande över isen och fick se det högt belägna Falbygden och detta vackra landskap där jorden var bördig och där jakt på vilt kunde bedrivas. De slog sig ner och blev bofasta för ca 7 000-9 000 år sedan.

Åren går fort som vi lite äldre vet. Nu är det år 2018 och alla går säkert och funderar över framtiden. Jag kan konstatera att åren 2008-2018 har varit bra år för Falköping då Socialdemokraterna, Centern och Kristdemokraterna gemensamt styrt kommunen. Det har varit en stabilitet som utmynnat i många investeringar för framtiden.

• Vi har byggt om våra kök och satsat på närodlat och tillagning med råvaror från grunden.

• Vi har byggt nytt och renoverat många av våra idrottsanläggningar.

• Vi har byggt nya skolor och renoverat skolor. Vi har byggt förskolor och renoverat förskolor.

• Vi bygger nytt äldreboende och har renoverat äldreboenden.

• Vi investerar rejält i vårt vatten och avloppssystem och har nu en renoveringstakt på 100 år istället för 500 år som det borgerliga styret hade innan år 2008. Vi etablerat nya bostadsområden där tomterna och lägenheterna går åt som smör i solsken.

• Vi har utvecklat vårt vackra Mösseberg både för vinter- och sommartid med olika investeringar. Idag pratar inte bara vi kommuninvånare om Falköping, våra berg och vår utveckling. Jag hör många från andra kommuner länder som ser den positiva utvecklingen. Till exempel danskar som i allt större utsträckning vintersemestrar och nyttjar våra skidanläggningar.

Annons

• Vi satsar stenhårt på att omnämnas som cykelstaden. Där vi skapar cykelleder för mountainbike och landsvägskörning – allt detta för locka allmänhet, turister, motionärer och professionella cyklister. Vi investerar i nya gång- och cykelvägar i kommunen. Vi ser att relationerna mellan kommunen och näringslivet utvecklas i positiv riktning då vi klättrar på listorna som bedömer service och bemötande till etablerade företag och med nya företagsetableringar. Många företag vittnar om framtidstro och positiv utveckling för företagandet.

• Vi jobbar stenhårt för ett socialt hållbart Falköping som förenklat innebär att alla ska få det bättre och känna framtidstro.

• Logistikcentret Marjarp är under ständig utveckling och vi tror mycket på dess utveckling och framtid.

• Vi investerar mycket i att försköna våra grönytor och parker genom ombyggnationer och nya blomsterarrangemang. Plantisprojektet innebär en försköning av kommunen.

• Vi satsar på vuxenutbildning, distansutbildningar och ökar därigenom chanserna för de jobbsökande kommuninvånarna att etablera sig på arbetsmarknaden.

• Vi blir också allt mer uppmärksammade som miljökommun där vi nu kommer att investera i en ny rötgaskammare för ökad produktion av fordonsgas. Vindkraften bidrar också till kommunens miljösatsningar genom våra investeringar på det området. Arbetet med laddstolpar för elbilar är också något vi utvecklar för att skapa en klimatsmart utveckling.

• Vi vill fortsätta att utveckla arbetet med utveckla den goda arbetsplatsen genom att ta vårt arbetsgivaransvar. Arbetar man i Falköpings kommun så är ambitionen att alla ska känna att det är gött att gå till jobbet. Därför inför vi nu gratis kaffe till alla medarbetare för vi vet att på den goda arbetsplatsen så är kaffet en självklarhet där de goda utvecklingsidéerna föds. Självklart är det så att det finns mycket att förbättra. Vi är fullt medvetna om detta. Visst är det så att det finns många utmaningar, men i det stora hela så bor vi i en fantastisk kommun som vi alla kan göra bättre.

Nu närmar vi oss valet.

Vi socialdemokrater vill självklart vara med och utveckla Falköping efter valet den 9 september. Vi har visionerna och framtidstron på en positiv utveckling av Falköpings kommun och för alla dess invånare.

Men oavsett hur det går så skulle jag vilja be dig om att vara en god ambassadör för Falköpings kommun. Det är något vi alla kommuninvånare tjänar på. Det handlar om vår gemensamma bygd och våra möjligheter till att få en positiv utveckling för alla i kommunen.

Dan Gabrielsson, socialdemokratiskt kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Falköpings kommun