Självmord, eller suicid som är den fackliga termen heter, är den vanligaste dödsorsaken bland män mellan 15-45 i Sverige - de står för 70 procent av alla som tagit sitt liv. Hos kvinnorna i samma ålderspann ligger den på plats nummer två. Dessutom ökar antalet unga som är avsiktlig självdestruktiva. Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES) erbjuder hjälp till människor vars nära anhöriga har tagit sitt liv.

Fakta: Så här ser det ut här

År 2015 - vilket visar den senaste offentliga statistiken - var det 165 män och 53 kvinnor som t..

Fakta: Så här ser det ut här

År 2015 - vilket visar den senaste offentliga statistiken - var det 165 män och 53 kvinnor som tog livet av sig i Västra Götaland, jämfört med 132 män och 78 kvinnor år 2014. Det var vanligast i åldrarna 45-49 år och därefter 25-29, både när det gäller män och kvinnor år 2015. 728 kvinnor och 462 män genomförde en avsiktlig självdestruktiv handling samma år i länet, men överlevde. Av dessa var 105 kvinnor i åldrarna 15-19 år jämfört med 28 män inom samma ålderspann. Männen tenderar istället att skada sig själva mest när de är mellan 25-29 år.

Detta innebär 1190 självmordsförsök under ett år och 218 självmord bara inom länet.

Källa: Socialstyrelsen

— De som du får möta i vår verksamhet har erfarenheter från en liknande upplevelse som du, men lyckats återhämta sig så pass mycket att de orkar leva. Vi ger dig samtalsstöd för att hjälpa till i bearbetningsprocessen och förståelsen för vad som hänt. Här kan du få gråta tillsammans med oss, skrika, sätta ord på dina känslor och få tröst, berättar SPES förbundsordförande Sonny Wåhlstedt.

Han förklarar att det är vanligt att även anhöriga blir självmordsbenägna på grund av att det innebär en så stor förlust som ofta är förknippad med skuldkänslor:

— Du kan känna dig otroligt ensam med dina tankar och som arbetskamrat eller vän kan det vara svårt att sätta sig in i vad en anhörig går igenom, då händelsen är fruktansvärt traumatisk. Våra möten hos SPES är mer avskalade eftersom vi vet precis hur hemskt det är att vara med om något sådant här.

"Har kämpat i 30 år"

I december 2016 valde regeringen, efter ett förslag av sjukvårdsministern Gabriel Wikström (S), att tillskjuta medel till folkhälsomyndigheten samt organisationer som förbygger psykisk ohälsa. Det gjorde att SPES kunde anställa fler personer i arbetet med att skapa mötesplatser med nära anhöriga.

Annons

Behöver du hjälp, kontakta

• Hjälplinjen på telefon 0771-22 00 60

• Bris - Barnens rätt i samhället på telefon 116 11..

Behöver du hjälp, kontakta

• Hjälplinjen på telefon 0771-22 00 60

• Bris - Barnens rätt i samhället på telefon 116 111

• Jourhavande medmänniska på telefon 08-702 16 80

• Jourhavande präst nås via 112.

• Mind självmordslinjen chatt via mind.se eller på telefon 90101

• SPES - www.spes.se

• Suicide zero - www.suicidezero.se

— Vi har kämpat med det här i 30 år och äntligen får vi ett konkret bevis från politikerna att de också anser att det är viktigt. Tidigare har de varit för rädda för att göra fel och inte haft kunskapen som krävts, men nu sker en attitydförändring. När staten visar att detta är något som måste prioriteras blir det inte heller lika tabubelagt för allmänheten att prata om, säger Sonny.

Det är just en acceptans kring att själv kunna berätta när en person mår dåligt som förbundsordföranden har saknat. Han tror att lösningen för att minska antalet självmordsförsök finns i attitydförändringar.

— Vi behöver skapa bättre personliga kontakter med de som inte mår bra, speciellt bland män där det inte är lika socialt accepterat att visa känslor. Det svar jag alltid fått på frågan "Vad saknas mest?", när jag träffar de som överlevt självmordsförsök, är djupa samtal som kan stötta. Det är viktigt att någon kan bekräfta deras smärta och lära dem att de inte är ensamma.

"Borde vara obligatoriskt"

Just nu pågår ett projekt som kallas Youth Aware of Mental health (YAM) i Göteborg och Stockholm där skolungdomar själva får sätta ord på hur de känner på insidan. Det har redan reducerat självmordsförsöken med 50 procent i de europeiska studierna.

— Under våra skolår lär oss allt om matte, kemi och fysik men ingenting om hur vi mår inuti. Jag önskar det här kunde bli ett obligatoriskt ämne så ungdomar idag får reda på hur de ska hantera sin ångest, stress och depression innan deras vänner eller jobb rinner ut i sanden. Det är dags att vi vågar börja prata om psykisk ohälsa! Statistiskt sett tar en människa sitt liv var sjätte timme - det är fruktansvärt. Vi hoppas och tror mycket på denna metod som är så enkel, men ger fantastiska resultat, informerar Sonny.

Samtidigt förtydligar han att det inte endast är de som mår dåligt som behöver bli bättre på att ta kontakt med andra:

— Även de som möter någon som funderar på att ta sitt liv måste se över hur de bemöter denne person. Sjukvården idag är ganska fyrkantig och hinner därför inte ge den vård som behövs innan de inser att det är allvar. Vi måste bli bättre på att kommunicera - både allmänheten, men framför allt de som arbetar med dessa frågor till vardags.