Många väljer idag att byta ut gamla fönster mot nya trots att det innebär stora kostnader och att husens ursprungliga utseende förändras. För att berätta om alla de fördelar som finns i att bevara de gamla fönstren, både ekonomisk och klimatmässigt, bjuder därför ett stort antal museer, byggnadsvårdsutbildningar och privata byggnadsvårdare i hela Sverige in till Fönsterrenoveringens dag onsdag 30 maj.

På Västergötlands museum i Skara blir det en helkväll med föredrag, praktiska renoveringstips och möten med hantverkare.

– Det kommer att handla om fönstervård, bevarande, lite byggnadshistoria och alla de fördelar som finns i att bevara och vårda de fönster som huset redan har, säger museets byggnadsantikvarie Robin Gullbrandsson.

Bland föredragshållarna under kvällen återfinns även byggnadsantikvarie Ulf Larsson, som kommer att föreläsa om fönster ur ett historiskt och antikvariskt perspektiv. Byggnadsantikvarie Peter Jarbring, som driver företaget Byggnadsvård i Göteborg och fungerar som länsombud för Svenska Byggnadsvårdsföreningen, besöker kvällen för att tala om gamla fönster ur ett hållbarhetsperspektiv.

Samtidigt pågår två praktiska workshops i museets verkstad. Dekormålare och byggnadsvårdare Mija Palm visar hur man målar och kittar gamla fönster och finsnickare Fanny Allbäck leder en workshop om fönstersnickeri. På plats som utställare finns också Svea byggnadstradition.

Annons

Bakom Fönsterrenoveringens dag står Sveriges Länsmuseer, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet. Syftet med Fönsterrenoveringens dag är att sprida kunskap om de kulturhistoriska, miljömässiga, ekonomiska och estetiska fördelarna med att vårda sina fönster, i stället för att byta till nya.

– Fönsterrenovering innebär minsta möjliga resursförbrukning, bygger på kretsloppsvänliga material, skapar arbetstillfällen och är dessutom en privatekonomiskt god affär. Välbevarade originalfönster är eftertraktade detaljer på bostadsmarknaden och höjer faktiskt värdet på ditt hus, säger Stephan Fickler, verksamhetsledare på Svenska byggnadsvårdsföreningen.