Vid sitt senaste sammanträde i social- och omvårdnadsnämnden beslöts att avveckla två av de boenden kommunen ansvarat för, som varit boenden för ensamkommande barn och ungdomar. Detta till en kostnad av 5 000 000 kr för att köpa ut hyreskontraktet för att nämnden inte anser att det finns något behov av boende för ungdomarna längre.

Våra politiker väljer alltså att betala 5 000 000 kronor för att avveckla boenden fast boende behövs akut för dessa ungdomar. Dessutom har inte en enda krona använts av det riktade bidraget på 1 330 978 kronor för boende för den riktade gruppen ensamkommande flyktingungdomar.

Vi står nu inför en situation med akut bostadslösa ungdomar som väntar på beslut i sin asylprocess. Ungdomsboendet för ensamkommande ungdomar Felix 8 är fortfarande i kommunens drift. Där bor det endast en ungdom och det finns personal på plats. Boendet har 10 lediga platser så varför låter inte social-och omvårdnadsnämndens politiker de bostadslösa ungdomarna få en sängplats och tak över huvudet där?

Politiker i Tidaholms Social- och omvårdnadsnämnd och tjänstemän, skärp till er och ta ert ansvar! Det är kommunens yttersta ansvar att människor som bor i Tidaholms kommun ska ha tak över huvudet och en sängplats !

Föreningen Leva Tillsammans i Tidaholm

Relaterat: Så svarar socialchefen på kritiken
Relaterat: "Svenska kyrkan visade medmänsklighet"