I måndags klubbades detaljplanen för Platåskolan.

Nu är vi ett steg närmare en gigantisk högstadieskola i centralorten, med alla sina nackdelar i storskalighet och urholkning av landsbygden.

Att övervägande majoriteten av politiker i Falköpings kommun, som säger sig värna om ”Det goda livet i Falköping”, driver fram det här projektet är en gåta för mig.

Varför lägga ner fungerande högstadieskolor i Vartofta och Kinnarp? Speciellt, när skolorna visar bästa resultat för antagning till att studera vidare.

Varför behöver vi skjutsa elever till Falköping? Det kommer medverka till extra transporter och en minskad fritid för elever.

Varför urholka möjligheten för familjer att bosätta sig på landet? Vem vill flytta till landsbygden, där det INTE finns en enda högstadieskola.

Varför vilja samla 1 100 högstadieelever i samma ”bautaskola”? Det kan inte vara för att elever skall få studiero. Inte heller att motverka droger och psykiska problem. Elever riskerar att bli anonyma. På mindre skolor blir alla elever sedda av lärare och skolpersonal.

Varför riskera stress och psykisk ohälsa bland lärare och skolpersonal? I en nyligen publicerad rapport från Lärarförbundet, som har 230 000 medlemmar, bekräftas Försäkringskassans senaste statistik: Psykiska diagnoser – där stressrelaterad ohälsa ingår – är den främsta orsaken till sjukskrivningar inom skolan. Detta gäller för både manliga och kvinnliga lärare.

Annons

Varför bygga en så stor koloss i anslutning till centrum? Trafiksituationen befaras bli kaotisk och parkeringsplatser kommer att saknas. Att föreslå parkering vid Odenhallen är verkligen inte genomtänkt. Elever, lärare, skolpersonal och övriga kommer att behöva korsa Odengatan som är hög trafikerad.

Varför bygga så stort? För över 400 miljoner. Och det i tider när ekonomin avmattas och prognoser visar att vi är på väg mot en lågkonjunktur. Det talas även om att höja den kommunala skattesatsen.

Svarar man med sunt förnuft på de här frågorna, kommer inte den här skolan att byggas. Det finns andra alternativ: Bygga en mindre Platåskola, bygga ut befintliga skolor och detta för en mindre kostnad.

Fråga är bara: Hur många politiker låter sig styras av sunt förnuft? Det gör vi, Sverigedemokrater.

Milada Wurm, (SD) Ledamot i Byggnadsnämnden, Kultur och Fritidsnämnden och Kommunfullmäktige

Relaterat: Ett steg närmare för Platåskolan: "Vi vet att det har varit synpunkter"
Relaterat: Är Platåskolan befogad?
Relaterat: Nämnden sa ja till Platå-planen – fullmäktige avgör i juni
Relaterat: Trafik, buller och parkeringar – ny omgång åsikter om Platåskolan
Relaterat: SD:s nej till detaljplanen – "blir en stor klump"
Relaterat: Mindre yta och lägre höjd – så ändrades förslaget för Platåskolan