Det är sajten Vattern.org som har sammanställt en rapport över värmen i Vättern. Hemsidan utgör en samverkan mellan Vätternvårdsförbundet, Leader Vättern och de fyra länsstyrelserna kring Vättern. Enligt dem så låg medeltemperaturen mellan 15 juni och 15 augusti på 20,4 grader Celsius i ytvattnet. Det vill säga på fem meters djur. Det är den varmaste temperaturen som uppmätts sedan mätningarna började 1955 och mellan tre till fyra grader varmare än referensperioden mellan 1986 - 2005.

För badgäster är temperaturökningen säkerligen ett välkommet inslag, men enligt Vattern.org så finns det risker med den höga temperaturen. Dels kan det innebära negativa konsekvenser för Vätterns kallvattenekosystem.

Enligt SMHI så kan temperaturerna den här sommaren komma att bli normala för en genomsnittlig sommar om 60 till 80 år, då en temperaturhöjning på tre grader prognostiserats.

Detta hände 1955

• I februari återfinns fyra av de sju dödahavsrullarna i Israel

• I april har filmen..

Detta hände 1955

• I februari återfinns fyra av de sju dödahavsrullarna i Israel

• I april har filmen ”En stjärna föds” med Judy Garland och James Madson premiär i Sverige

• Winston Churchill avgår som brittisk premiärminister av hälsoskäl. Han dör tio år senare.

• Världens första McDonald's-restaurang öppnar i USA

• Västtyskland utropas som självständig stat

• Ölburken lanseras i Sverige

Källa: Wikipedia