Inför EU:s framtida budget ryktas det om stora nedskärningar i sammanhållningspolitiken. Västra Götaland och Halland kan bli av med runt 1,5 miljarder kronor i förlorade EU-medel från 2021. Detta är pengar som används för kompetensförsörjning, ökad sysselsättning, stärkt konkurrenskraft och främjande av forskning och innovation.

En bakgrund är Brexit som gör att intäkterna till EU minskar.

Farhågorna om nedskärningar oroar i Västsverige.

— Sammanhållningspolitiken är kärnan i EU-samarbetet och det politikområde som håller samman Europas regioner. Den funktionen har aldrig varit viktigare än i dag, säger Birgitta Losman, regionråd (MP) och ordförande i Strukturfondspartnerskapet Västsverige, i ett pressmeddelande från regionen.

Det är i maj som Europeiska kommissionen väntas föreslå en ny flerårig budget, där det ryktas om stora nedskärningar i sammanhållningspolitiken.

Frågan har diskuterats på en dialogkonferens i Göteborg i början av mars då politiker och tjänstemän från europeisk till lokal nivå samlades, enligt regionen för att belysa vikten av en fortsatt sammanhållningspolitik för alla.