I november 2020 börjar det nya systemet med enbart tre zoner att gälla i kollektivtrafiken.

Politiska beslut har nu tagits i kollektivtrafiknämnden och Västtrafiks styrelse om det nya biljettsortimentet. Men vad de olika biljetterna kommer att kosta är inte klart än. Det tas beslut om detta till våren.

Ska göra resandet enklare

Grundsortimentet består av biljetter för zonerna och zonkombinationerna A, B, C, AB, BC och ABC, enligt ett pressmeddelande från Västtrafik.

Alla biljetter i grundsortimentet finns för vuxen och ungdom och för tidsgiltighet 1 dygn, 3 dygn, 30 dagar, 90 dagar, 365 dagar samt för enkelresor. Enkelresa i en zon har giltighet 90 minuter och i två eller fler zoner 180 minuter.

Ett mindre antal specialbiljetter kommer också finnas kvar, medan linjespecifika biljetter försvinner (se faktaruta).

— Vi får in mycket synpunkter från resenärer som tycker att biljettsortimentet är krångligt och svårt att förstå. Det har vi tagit till oss av och grundtanken med det nya sortimentet är att det ska bli enklare att välja biljett än vad det är idag. Då behöver vi ett överskådligt utbud som är enhetligt i hela Västra Götaland, säger Peter Hermansson (M), styrelseordföranden för Västtrafik i pressmeddelandet.

I den nya zonindelningen kommer priset att vara detsamma i alla zoner.

Tre zoner

Västtrafiks nya zoner:

Zon A: Göteborg, Partille, Mölndal, Öckerö

Zon B: Ale, Ali..

Tre zoner

Västtrafiks nya zoner:

Zon A: Göteborg, Partille, Mölndal, Öckerö

Zon B: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn.

Zon C: Resterande 37 kommuner i Västra Götaland

Specialbiljetter som finns kvar:

Separata periodbiljetter för tätorterna Borås, Skövde, Uddevalla och Trollhättan/Vänersborg.

Periodbiljett Fritid 30 och 90 dagar, motsvarar dagens Fritid 100 dagar.

Reshjälpskort oförändrad periodbiljett.

Provåkarkort oförändrad periodbiljett.

Gästkort oförändrad periodbiljett.

Nattvandrarkort oförändrad periodbiljett.

Resplus oförändrad period och enkelbiljett.

Sommarkort. Västtrafik utreder en sommarbiljett för turister i Västra Götaland.

Biljetter som tas bort:

De biljetter som kommer att försvinna när det nya biljettsortimentet införs är de som inte följer de redan beslutade principerna.

Biljetter som gäller i en kommunzon

Biljetter som gäller i en tätortszon

Kommunöverskridande biljetter; Göteborg +, Göteborg ++, Flerkommun, Flerkommun+, Kranskommun.

Medföljandeerbjudandet

Lågtrafikbiljetter

Regionen Runt Xtra

Chalmerskortet

Marstrand enkelbiljett och årskort

Viskadalskortet

Tjänstekort

Utökning Göteborg

Enkel Regionen Runt 180 min

Övergångsbiljett

Rundtursbiljett Fjällbacka postbåt

Skärgårdskortet

Flygbussarnas enkelbiljett ”Välkommen till Göteborg”

Annons