Ett helt kartotek med medlemskort och kontokort, i sedelfacket prasslar kvitton medan myntfacket är helt tomt eftersom dragkedjan är trasig. Ett inte allt för ovanligt innehåll i en medelålders kvinnas plånbok, om hon ens har en. Kontanterna däremot lyser med sin frånvaro. Pengarna finns på kontot och närmar sig ens aldrig plånboken. Hur går det då med barnens veckopeng? Sådär, visar det sig när vi går ut på stan och intervjuar barn och vuxna om hur de handskas med pengar.

Eftersom så få har kontanter hemma blir det lite si och så med regelbundenheten när det gäller vecko- och månadspeng. Och oftast blir följden att föräldern betalar det barnen vill ha, oavsett om det är lördagsgodis, småprylar eller lite dyrare leksaker.

Camilla Karlström, privatrådgivare på Länsförsäkringar.

Av Länsförsäkringars kunder ger hälften sina barn månads- eller veckopeng. Privatrådgivare Camilla Karlström är medveten om att kontanter blir allt mer sällsynta, men rekommenderar ändå att barnen ska få egna pengar att röra sig med. Man gör sina barn en otjänst om man inte lär dem att hantera pengar anser hon och menar att det är viktigt att få en ekonomisk uppfostran.

– Barn måste få lära sig att förstå värdet av pengar och få ett ekonomiskt tänk inför vuxenlivet.

Hon är noga med att poängtera att det inte handlar om summan, utan att det är att få ta ansvar för egna pengar som är det viktiga.

– Låt barnen få göra ekonomiska misstag. Låt dem köpa den där meningslösa prylen eller den där leksaken av dålig kvalitet. Det är ett sätt att lära sig och skaffa sig erfarenheter.

Annons

Ett sätt att runda kontantproblematiken är att skaffa bankkort till sitt barn. Länsförsäkringar har liksom flera andra banker slopat åldersgränserna för kort och erbjuder ungdomskonto, eget sparkonto, swish och internetapp.. En automatisk överföring från föräldern till barnet en gång i veckan eller månaden gör alltså reda pengar mindre viktiga.

Camilla Karlström rekommenderar att sätta sig med barnet och prata igenom upplägget först. Vad ska pengarna räcka till, till exempel? De små barnen kanske bara använder pengen till att köpa lördagsgodis, medan tonåringen som får mer pengar att röra sig med, kanske ska bekosta sina kläder själv? Det är viktigt att ramarna är tydliga.

– Och kanske viktigast av allt: fyll inte på kontot när pengarna är slut.

Hon nämner andra tillfällen då barnet kan få vänja sig vid pengar, vid semesterresor till exempel:

– Ge dem en given summa och låt dem själva stå för alla utlägg.

Camilla Karlström rekommenderar också att barnen får lära sig att spara på lite längre sikt, men inte för lång tid.

– Gå igenom med barnet hur lång tid det kommer att ta innan sparmålet är nått. Tänk bara på att horisonten inte får vara allt för långt bort.

Och när sparandet är uppfyllt kan en liten belöning vara på plats, kanske en extra insättning.

Känslan för pengars värde och vanan att spara är lika viktig nu som förr. Camilla Karlström nämner första lägenhetsköpet som ett nog så viktigt skäl till sparvana. Ytterligare ett skäl till att lära sig att hantera pengar är att det kan vara svårt att få ett hyreskontrakt om man har betalningsanmärkningar.