I veckan tog Livsmedelsverket beslutet att inte betala skadestånd och i motiveringen till beslutet beskrivs bland annat ett möte i slakteriets labb den 10 november förra året.

Då hade besiktningsveterinärerna kritiserat hygienen och slakteriets kvalitetschef tillkallade sin chef vd Ove Konradsson.

Dagen efter, den 11 november, stoppade skyddsombudet för besiktningsveterinärerna arbetet på delar av slakteriet med hänvisning till att veterinärerna hade utsatts för hot och att de utsatts för otillåten påverkan. Ingen person som ska ha hotat eller uppträtt olämpligt namngavs.

På Skövde slakteri arbetar ett tiotal livsmedelskontrollanter som är anställda av Livsmedelsverket.

Tillbaka till 10 november. När Ove Konradsson kom till slakteriets laboratorium blev det en diskusson på kontoret som efterhand beskrivs på olika sätt.

Livsmedelsverket skriver i sitt beslut: "Livsmedelsverkets personal uppfattade denna diskussion som mycket obehaglig och kände sig negativt påverkade.

– Det var ingen hetsig diskussion, men vi hade en avvikande uppfattning. Varje person, organisation och företag har enligt svensk förvaltningslag rätt att framföra avvikande uppfattning, sedan skall berörd myndighet fatta ett korrekt och avvägt beslut, säger VD Ove Konradsson.

Ove Konradsson deltog på mötet tillsammans med företaget kvalitetschef och interna kvalitetskontrollant. Han hävdar att ingen kritik riktades mot personerna som utfört kontrollen, utan mot ledningen som tillämpade en hårdare kontrollinstruktion än den som gäller.

Annons

Vid mötet och fortfarande anser Skövde slakteri att livsmedelskontrollanterna gick utanför de uppsatta reglerna när de letade efter misstänkta föroreningar.

När kontrollpersonalen inte utförde sina kontroller den 11 november tvingades Skövde Slakteri att stoppa slakten för att inte bryta mot livsmedels- och djurskyddslagen

Efter en timma hävdes stoppet. Då hade det bland annat hållits ett möte där en plan för arbetsmiljön presenterades.

Slakteriet menar att stoppet var en omotiverad och lagvidrig åtgärd förorsakade stora kostnader och krävde att Livsmedelsverket skulle betala skadestånd.

Livsmedelsverket å sin sida menar att slakteriet, trots upprepade påpekande, inte hade åtgärdat arbetsmiljöproblemen under hösten.

– Vi har begärt att få en lista på när hoten framförts, av vem och till vem, men någon sådan lista har vi inte fått, säger Ove Konradsson.

Han förklarar att frågan hade tagits upp med slakteriets personal, men utan tydlig information om hoten var det svårt att gå vidare.

Ove Konradsson menar att när det inte finns någon rapport blir därför hoten en hörsägen som stärkts till sanning av myndigheten.

– Konsekvensen blir därmed en smutskastning av företaget som givetvis därför begär skadestånd.

Ove Konradsson utesluter inte att syftet i Livsmedelsverket agerande kan vara att försök dölja allvarligt brister i den egen myndighetsutövning

Livsmedelsverket vill inte betala skadeståndet. Ett skäl är att det inte var verket som tog beslutet att stoppa produktionen utan ett lokalt skyddsombud.