Att ha ett jobb är inte bara en förutsättning för oberoende och trygghet, det är också viktigt för var och ens sociala sammanhang och självkänsla. Välfärden bekostas via arbete, för Moderaterna är det därför en självklarhet att verka för en politik som ger fler jobb, och jobb som människor orkar och vill utföra så länge som möjligt. En arbetsmiljö som leder till skador och sjukskrivningar är inte bara fruktansvärd för den enskilde, en sådan arbetsmiljö är också en samhälls- och företagsekonomisk katastrof.

I fredags hölls en partiledardebatt hos RFSL i Kulturhuset. ”Jag kommer inte samarbeta med SD”, var det tydliga beskedet från Ulf Kristersson. Han har många gånger tidigare slagit fast just detta. Vi vet inte hur mycket tydligare detta budskap kan formuleras, men vi skulle uppskatta om LO kunde visa tillräckligt med respekt för en förtroendeväckande debatt att åtminstone inte medvetet gå ut och hävda motsatsen. Väljarna är värda bättre än så.

Moderaterna vill stärka tryggheten för både vanligt och ovanligt folk. Det gör vi på riksnivå genom att föra en politik för innovation och företagande, så att nya jobb kan skapas. Vi sänker trösklarna in i arbetslivet och gör det enklare att anställa, och föreslår mer flexibla regler som gör det möjligt att jobba på både vanliga och ovanliga sätt på en arbetsmarknad som är i ständig förändring. Lokalt har Skara tagit fram ett arbetsgivarprogram som uppfyller samtliga rekommendationer från Kommunals skrift ”Ta täten”, utifrån Falköpings förutsättningar kommer ett program för stärkt arbetsgivaransvar och attraktivt medarbetarskap att implementeras även här. I båda kommunerna görs till exempel stora investeringar i ökad grundbemanning i skola och omsorg. Alla framgångsrika arbetsgivare i Sverige idag vet att medarbetarna är den viktigaste resursen man har och en god arbetsmiljö är en avgörande investering i framtiden.

Annons

LO och Moderaterna har många gemensamma intressen att värna om i realiteten, om man släpper partiflaggan och tittar på den politik som faktiskt förs lokalt, i t.ex Falköping och Skara. Men då är det viktigt att förhålla sig till de förslag och lösningar man har framför sig, inte endast till partiboken.

Adam Johansson, Kommunalrådskandidat i Falköping (M)

Ylva Pettersson, Oppositionsråd i Skara (M)