Hösten 2008 tog en ny majoritet med S, C och KD över styret i Falköping. Dan Hovskär beskriver ett stabilt samarbete, där eventuella meningsskiljaktigheter får ligga till sig i väntan på en lösning.

– De senaste fyra åren har vi lyckats rätt bra, Falköping växer och utvecklas, säger Hovskär när han tillsammans med Allan Bjärkhed, andranamnet på kommunlistan, och tredjenamnet Debora Josefsson presenterar partiets lokala valmanifest.

En äldreboendegarant för dem som fyllt 85, och max tolv barn i förskolegrupper finns bland förslagen.Fler bostäder behövs, både för äldre och barnfamiljer.

– Vi har ett tryck i Falköping, men även i resten av kommunen. Nya områden måste tas fram, även i samhällen som Floby, Stenstorp och Kättilstorp, med företag som expanderar, säger Hovskär.

Inom hemtjänsten ska äldre som mest behöva möta tio olika personer under en tvåveckorsperiod, menar KD.

– Man måste se det ur de äldres perspektiv, samtidigt behöver vi göra hemtjänsten robust och attraktiv för dem som arbetar i den, säger Allan Bjärkhed.

Familjer borde erbjudas stöd ända tills barnen fyllt 18 år.

– Förr ordnades kurser där föräldrar fick möta andra i samma situation. Det borde återinföras och bygga vidare på familjecentralens arbete, säger Allan Bjärkhed.

Trygghetsfrågor vill KD bland annat ta sig an med kommunalt anställda poliser vid sidan av den ordinarie polisen, med uppgift att jobba mer mot kommunala frågor.

Annons

– Men trygghet handlar också om att försöka göra Falköping varmare. Vi har infört gratis kollektivtrafik för dem som fyllt 65, och byggt nya mötesplatser i Plantis och på Köttorget och utvecklat Mösseberg, säger Hovskär.

KD förslår att kommunen inrättar en koordinator för nya och växande företag.

– Många företag upptäcker Falköping som en plats att etablera sig på, och många av de befintliga företagen kan ta nya kliv. Kommunens näringslivsverksamhet fungerar bra, men kan vi växla upp den vore det bra för alla, säger Dan Hovskär.

KD är minsta parti i majoritetskonstellationen.

– Men vi har påverkat rejält med KD-politik, jag tror det har märkts, säger Hovskär.