Efter anmälan mot Mc Donalds restaurang i Skövde centrum tar vi kontakt med företagets huvudkontor i Stockholm för att få deras syn på saken. Det är uppenbart att informationen om de dåligt städade lokalerna på McDonalds i Skövde har nått högsta ort. På företagets presstjänst i Stockholm bekräftas det, om än något motvilligt, av presschefen Henrik Nerell. Han understryker dock att det inte är han som ska svara på frågorna som vi vill ställa.

– Jag är inte en del av linjeorganisationen, så det här är inget som jag ska hantera, säger Nerell kortfattat.

Han tar dock emot våra frågor för att ta dem vidare till någon som ska kunna ge svaren. Frågorna vi ställer är:

# Rent generellt; har en franschisetagare givna regler att förhålla sig till när det gäller ordningen på en restaurang?

# Hur följs verksamheten på lokal nivå upp av Mc Donalds centralt?

Annons

# Agerar Mc Donalds centralt om det blir mycket kritik mot lokala restauranger?

# Vad händer om ni tappar förtroendet för en specifik franschisetagare?

Svaret kommer en stund senare via mejl. Man har valt att klumpa ihop allt i ett enda uttalande med följande formulering:

"McDonald’s har ett tydligt system för hur restaurangerna ska drivas. Det upprätthålls med hjälp av en process som innehåller material och regelbundna kontrollbesök. Besöken är både annonserade och oannonserade och täcker alla delar av restaurangdriften. Vid behov får en restaurang extra stöd för att utvecklas i rätt riktning."

Förvisso är svaret rakt och konkret formulerat, men då kommunikationen sker via mejl får vi inga ytterligare möjligheter att ställa följdfrågor eller föra ett mer ingående resonemang. Ett förfarande vi givetvis beklagar då det ger oss sämre möjligheter att utföra vårt journalistiska jobb på det sätt vi skulle vilja.

Metodiken att svara på frågor via mejl användes för övrigt även av Karoline Bengtsson, supervisor för verksamheten på Mc Donalds i Skövde, när vi kommunicerade med henne på måndagen. Vi skickade då ett tiotal frågor, men fick tillbaka en kommentar som inte på långa vägar berörde alla de aspekter som fanns i våra frågor.

Tilläggas ska att vi upprepade gånger sökte franschisetagaren Carina Wilhelmsson, som utöver restaurangerna i Skövde också driver Mc Donalds i Falköping, Ulricehamn, Skara och Lidköping. Henne har vi dock hittills inte fått kontakt med i samband med det här ärendet.

LÄS MER: Grönt papper efter inspektion på Skararestaurangen

LÄS MER: Ägaren:" Så här ska det inte vara"

LÄS MER: McDonalds får kritik för dålig städning

Mat