Egentligen började eleverna jobba med insändartemat redan i fyran. Nu är de femteklassare som väntar på sommarlovet. Med sig i kunskapsbagaget från läsåret har de förmågan att skriva ner sina åsikter.

– Under terminen har de arbetat mycket med argumentation - att kunna säga och motivera, beskriver Marie Uvesten, stolt lärare i klass 5 C.

Bland annat har eleverna tittat på hur viktigt det är att skriva insändare om något som är angeläget för andra. Att hålla sig till fakta och ta reda på mer information är bra grundstenar för den som vill nå ut och fram med sin åsikt.

Insändartemat har gått genom flera skolämnen. I samhällskunskap har klassen bland annat arbetet med brott och straff.

Att kunna ge respons till varandras texter har också blivit en del av arbetet.

– De har också fått redovisa sina insändare muntligt för klassen. Det känns verkligen att vi har jobbat med detta, säger Marie.

Det råder ingen tvekan om att hon har skapat engagemang i klassen, för det här med insändare.

En del av eleverna har haft lätt för att komma på vad de ska skriva om. Andra har fått fundera lite.

– Det brukar vara lätt att komma på. Jag brukar tänka: Vad finns det som ingen annan har skrivit om? säger en av de unga insändarskribenterna.

– Det är svårt att få med allting. Man får korta ner när man väl har skrivit, beskriver en annan.

– Jag brukar tänka på sådant som jag och mina kompisar pratar om, tipsar en röst från klassen.

Annons

En av eleverna har en nyhetsapp som han läser varje morgon, och får inspiration till åsikter.

Sociala medier och den enorma informationsvärld som finns på internet blir både en tillgång och en utmaning för eleverna, som får lära sig att vara källkritiska till det som möter dem i den digitala världen.

Slutprodukten för klassens arbete är en lång rad fint skrivna insändare. Några av dem kan du läsa här.

Insändare från fem elever klass 5C på Mössebergsskolan:

En dator till varje elev

Ät mindre kött

Nej till skoluniform

Förbjud rökning i folkmassor

Telefoner i skolan