Naturbruksskolan Sötåsens ökande intag av elever gör att skolans internat inte räcker till. Man har delvis löst situationen genom att hyra externa boenden.

Nu har en idé växt fram om ett samarbete med Töreboda kommun där Sötåsen är beläget. Kommunen ser nämligen ett ökande behov av boende för sommarturister. Ett sådant boende skulle kunna användas på sommaren av turister och under läsåret av elever på Sötåsen.

Tanken är att uppföra ett boende vid Töreboda camping intill Göta kanal, med runt 40 bäddar i tio lägenheter. Detta skulle kunna stå klart till höstterminen 2019.

Naturbruksförvaltningen har initierat möte med Töreboda kommun som ska ha visat stort intresse för ett samarbete kring boendet.

Nu förs frågan upp till Naturbruksstyrelsen på torsdag. Den ska ta ställning till förslaget att ge ett uppdrag till Västfastigheter att förhandla med Töreboda kommun om att hyra elevboende.