Västra stambanan, en av landets viktigaste järnvägar, har under många år haft väsentliga kapacitetsproblem. I regeringens långsiktiga infrastrukturplan som beslutades i våras finns vissa kapacitetshöjande åtgärder med, men inte några ytterligare spår mellan Göteborg och Alingsås som länge efterfrågats. Ny järnväg mellan Göteborg och Borås fanns med.

– Vi är inte några som ger oss, säger Katarina Jonsson (M), kommunalråd i Skövde som också är ordförande i Västra stambanegruppen som samlar kommunerna utmed järnvägssträckan.

Däremot fick Trafikverket i uppdrag att utreda vissa stråk inför nästa revidering av infrastrukturplanen, bland annat Västra stambanan. Men Trafikverket har ännu inte haft möjlighet att prioritera just Västra stambanan.

Därför går nu Västra Götalandsregionen samt kommunerna utmed Västra stambanan in med 2,5 miljoner kronor var för att utreda var ett ytterligare dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås bäst kan dras.

– För Skaraborgs och Skövdes del är det här det största beslutet efter att E20 kom in i nationell plan. För oss är Västra stambanans utveckling helt avgörande. Att kommunerna nu har enats och att vi gör det i armkrok med regionen är fantastiskt, säger Katarina Jonsson.

Satsningen presenterades på en presskonferens vid Resecentrum i Skövde och för regionen medverkade regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) och regionutvecklingsnämndens vice ordförande Ulf Eriksson (C) från Falköping.

Annons

– Att vi vill få in fyrspår i planen beror på att vi ser en ökad trafik, inte minst ökar godstrafiken till och från hamnen. Vi har ett större behov av transporter på järnväg, sa Ulf Eriksson.

– Det är viktigt att hela regionen ska leva, sa Johnny Magnusson.

Från Alingsås kom kommunalrådet Daniel Filipsson (M).

– Jag som Alingsåsare vet vilka brister det innebär dagligen för våra pendlare. Det här är någonting som är väldigt bra inte bara för Alingsås och Göteborg utan för alla kommuner längs hela sträckan. Vi såg alla med bestörtning på att det inte kom med i den nationella planen i våras, nu vill vi att det kommer med nästa gång, sa han.

Lars Härngren (M) representerade en kommun längre bort från den tänkta satsningen, Katrineholm.

– Det är viktigt att hela sträckan fungerar. Det är inte minst viktigt för oss på östra-norra sidan att den västra sidan fungerar bra. Vi ska också ha upp varor och transporter från Göteborg. Man kan tycka att det är en investering långt ifrån oss, men det är viktigt att vi är med i den här investeringen, sa han.

Enligt Lars Härngren finns det mer att göra på Västra Stambanan även på dess östligare delar.

– Men det här är det viktigaste steget just nu, sa han.

Kommunerna utmed Västra stambanan bidrar till utredningen utifrån befolkningsstorlek, inte utifrån närhet till Göteborg eller Alingsås.

På frågan om när vi har ett ytterligare dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås svarade Katarina Jonsson 2032 men Johnny Magnusson tyckte att siktet skulle vara på 2030.

Även näringslivet bidrar genom Västsvenska handelskammaren till utredningen med en symbolisk summa.

– Det är kapacitetsproblem på Västra stambanan som är en av landets mest trafikerade järnvägar. Järnvägen är en pulsåder för godstrafik till och från Göteborgs hamn. Det är också mycket persontrafik mellan Göteborg och Stockholm, men även till och från kommuner i Skaraborg, säger Johan Trouvé på Västsvenska handelskammaren.

Samtliga understryker vikten av enighet för att få staten att prioritera denna satsning i planen för infrastruktur, som ska revideras nästa gång 2022.