Byggnadsnämndens arbetsutskott har tagit beslut om att föreslå byggnadsnämnden att bevilja bygglov för Göran Löfwings målning på Trädgårdsgatan i efterhand.

– Färgen på fasaden fångas upp av målningen. Målningen har existerat så länge och vi har inte uppfattat att det finns några negativa synpunkter på den, säger Roger Lundberg (S), byggnadsnämndens ordförande.

Det var när frågan aktualiserades av målningen mittemot Netto som det upptäcktes att Löfwings sex år gamla målning saknade bygglov. Efterforskningar visade att bygglov hade beviljats muntligt, mot att ansökan skulle kompletteras med handlingar. Några handlingar kom aldrig in, men det kontrollerades heller aldrig, fram till nu, då kommunen fått Hyresbostäder Falköping att lämna in en ansökan.

Diskussioner

Fastighetsägaren PO Larsson ska ansöka om bygglov i efterhand även för målningen på baksidan av Sandströms galleri av Dano Wilhelmsson. Enligt PO Larsson pågår diskussioner i en god anda kring hur muralmålningar ska behandlas av kommunen framöver.

Annons

– Det är en svår fråga med konst i det tredje rummet, säger PO Larsson.

Kräver bygglov

För nu är tanken att de tre muralmålningarna ska behandlas vid byggnadsnämndens nästa sammanträde.

– Alla fasadändringar kräver bygglov. Det ska passa in i miljön och stadsbilden, säger bygglovsarkitekt Ulrica von Pfaler.

Både hon och Roger Lundberg uttrycker att det är mycket svåra frågor att fatta beslut om, med tanke på den konstnärliga friheten.

Kluven

Dano Wilhelmsson säger att han är kluven inför bygglovsprövning för muralmålningar.

– Jag förstår tanken med att man ska anmäla. Det skulle kunna bli galet om alla fick måla som de ville. Samtidigt tycker jag det är konstigt att de ber om en skiss. Det konstnärliga uttrycket har inte en stadsarkitekt eller byggnadsnämnden med att göra. Färgsättning kan diskuteras, men de är inte konstkritiker. Uppförande av konst ska man egentligen inte söka bygglov för. De väljer att se det som en fasadändring, säger han.