Den nya tjänsten som skuld- och budgetrådgivare har haft ett 60-tal sökande och ligger under socialförvaltningen. Rekryteringen väntas bli klar de närmsta dagarna.

– Vi tänker oss en placering på socialkontoret, säger Maria Johansson, sektionschef på socialförvaltningen.

Från 15 september och fram till att den nya budget- och skuldrådgivaren tillträder har en vikarie ordnats, som kommer att arbeta två dagar i veckan.

Ett skäl till att en heltidstjänst inrättas på detta område är enligt Maria Johansson att Falköpings kommun tidigare lagt något mindre resurser på detta jämfört med andra skaraborgska kommuner.

Samarbete

För halvtiden som konsumentvägledare söker kommunen i första hand ett samarbete med andra kommuner kring en tjänst. Annars kan tjänsten komma att annonseras ut och det kan skapas någon form av kombinationstjänst.

För att öka tillgängligheten är tanken att konsumentvägledaren ska sitta på Medborgarkontoret, enligt kommunikationschefen Pascal Tshibanda.

Den som är i behov av konsumentvägledning innan rekryteringen är klar kan exempelvis vända sig till grannkommuners konsumentvägledare för att få råd och stöd, enligt Pascal Tshibanda. Att ha en konsumentvägledare är inte en obligatorisk uppgift för en kommun.