När eleverna hade studiedag i förra veckan satte sig lärarna på skolbänken. Lärare på Mössebergsskolan och Centralskolan tillbringade en dag på Ållebergsgymnasiet där Marianne Jansson från Lions Quest ledde en dag i värdegrundsarbete.

Används av FN

Arbetet utgår från ett material som Lions tagit fram och som används i ett 90-tal länder världen över.

– Materialet används också av FN, i UNODC:s arbete mot brott och droger, förklarar Marianne Jansson.

Annons

Hon berättar att arbetet både kan användas i enskilda lektioner och vävas in i det ordinarie skolarbetet.

– Det är ett handgripligt material, kompletterar Lars Brorsson, Lions Club Falköping.

Lions genomförde tidigare en liknande satsning i mitten av 2000-talet i Falköping. Nu har många av dem som då gick utbildningen gått i pension och en ny satsning välkomnades.

Att Lions engagerar sig i värdegrundsarbetet ser Lars Brorsson som naturligt.

– Ett av våra motton är en bra livskvalitet, förklarar han.

Samma frågor

Marianne konstaterar att de frågor som de lärare hon möter över hela landet är desamma.

– Det handlar om att få ordning i klasserna, att träna eleverna i att visa respekt för varandra och hjälpa eleverna att hitta motivation i skolarbetet. För att nå dit krävs att eleverna känner trygghet och har en stark självkänsla, säger hon.

Efter denna första dag fortsätter satsningen under hösten, fram till och med januari. Fler lärare i kommunen ska få ta del av satsningen. Lions finansierade den första utbildningsdagen och kommunen står för resterande utbildningsdagar.