Sverigedemokraterna ville se Martin Lundin som oppositionsråd.

Men en valteknisk samverkan mellan de fyra övriga oppositionspartierna M, FP, MP och V ledde till att moderaten Lena Sjödahl fick den posten.

På onsdagen sammanträdde den nya kommunstyrelsen för första gången. Där har SD två ordinarie ledamöter, Martin Lundin och Johanna Johansson.

När kommunstyrelsens skulle utse sitt arbetsutskott, ett av de tyngsta politiska organen i kommunen, var grundtipset att SD skulle nominera Lundin, som dessutom är SD:s gruppledare i fullmäktige.

Münch i utskottet

Så blev det inte.

Istället föreslogs Christoffer Münch, invald som ersättare i kommunstyrelsen.

I kommunstyrelsens personalutskott, som också utsågs vid sammanträdet, blev Johanna Johansson ordinarie för SD.

Martin Lundin är ersättare i båda utskotten.

Annons

– Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder en gång i veckan. Det gäller att ha tid för det, säger Martin Lundin.

Han säger att uppgiften som gruppledare kommer att kräva mycket:

– Jag kommer att ansvara för den samlade politiken. Vi kommer att ha många representanter i nämnder och styrelser.

Lundin säger att han "gärna låter andra komma fram".

Att Münch sitter i utskottet som förbereder frågor för kommunstyrelsen, men sedan inte är ordinarie när kommunstyrelsen ska fatta beslut, ser inte Lundin något problem med.

– Vi kommer att ha ett nära samarbete.

När fullmäktige utsåg kommunstyrelse och valberedning begärde SD proportionella val, en extremt sällan utnyttjad möjlighet för minoritetspartier att skydda sin representation i nämnder och styrelser.

Avstår procedur

Det ledde till utdragna slutna omröstningar och rösträkningar, trots att inget av de andra partiernas nomineringar riskerade SD:s representation.

Vid fullmäktiges decembermöte ska en rad nämnder och styrelser utses. SD flaggar för att man avstår från att begära proportionella val.

Martin Lundin beskriver en diskussion med kommunalrådet Conny Johansson (S):

– Han slog fast att intentionen är att SD ska ha sina platser. Vi nådde ett samförstånd.