Fri tandvård gäller sedan ett par år i hela landet upp till 23 år. Men i Västra Götalandsregionen får unga fri tandvård även under året de fyller 24 år. Detta sedan det steg för steg utökats under 2000-talet.

Men nu när det ekonomiska läget ser dystert ut för regionen har tjänstemän på regionens koncernkontor tittat på prioriteringar och föreslår att 24-åringar ska få betala för sin tandvård. Detta skulle bli en anpassning till det nationella systemet, menar man.

Förslaget, som gäller att fri tandvård till unga det år som de fyller 24 år upphör från årsskiftet, ska beslutas av hälso- och sjukvårdsstyrelsen nästa vecka.

Tanken är att det sker en utfasning under 2020 för patienter som har pågående behandlingar. Pågående behandlingar ska göras klart, men inga nya behandlingar påbörjas från årsskiftet.

På sikt räknar man med att kunna spara runt 20 miljoner kronor per år genom att ta bort förmånen för 24-åringarna, men nästa år räknar man med halva den besparingen på grund av utfasningen.